PRESSMEDDELANDE 6.2.2009

06.02.2009 kl. 16:21
Anna-Maja Henriksson: Social- och hälsovårdsministeriet sysslar med blankettdiskriminering!

Ännu finns inte utredningsblanketten för barnskyddsärenden att fås på svenska.
– Barnskyddslagen har varit i kraft över ett år nu och ännu finns inte den utredningsblankett som skall fyllas i då en anmälan om ett barnskyddsärende görs, att få på svenska, säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, som blivit kontaktad från svensk- och tvåspråkiga kommuners håll i ärendet.

– Social- och hälsovårdsministeriet borde ju minsann förstå och veta att de handlar mot språklagen och försätter människor som jobbar med barnskyddsärenden i olika situation beroende på modersmål, säger Henriksson. Så kan vi inte ha det.

– I Jakobstad har staden själv översatt blanketten, men det är alltså inte en officiell version. Jag hoppas ministeriet förstår att fråga sig för om de kan få tillgång till översättningen, eftersom man hittills tydligen skyllt på bristande personresurser för att få en egen översättning gjord, säger Henriksson. Huvudsaken är att man snabbt nu får ut en svensk blankett godkänd av ministeriet till alla våra svensk- och tvåspråkiga kommuner. Också kommunerna och deras anställda skall behandlas jämlikt av statsmakten!