PRESSMEDDELANDE 11.12.2008

12.12.2008 kl. 16:31
Henriksson frågade om snuset!

Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) ställde på riksdagens muntiga frågetimme idag (torsdag 11.12.2008) frågor till regeringen angående snuset
”Snusrättegången i Jakobstad visar att en förbudslag inte fungerar i praktiken. Det har vi erfarenhet av också från 1930-talet”, sade Anna-Maja Henriksson som ville få svar på om regeringen anser det vara konsekvent att förbjuda snuset helt ifall man samtidigt tillåter tobaksrökning.

-Minister Risikko svarade att arbetsgruppen som jobbar med dessa frågor kommer att ge sin rapport den 18.12.2009, och att hon inte vet vad gruppen kommer att föreslå.

– Henriksson frågade också om regeringen är orolig över domstolarnas rättspraxis då det gäller straffmätning i brott som tangerar ekonomiska värden i förhållande till brott mot liv och hälsa, med hänvisning till de stränga domarna i snusrättegången i Jakobstad.
”I Finland får man köpa tobak men inte snus, fastän rökning är farligare. För ett par veckor sedan dömde Jakobstads tingsrätt två män till mycket stränga straff för införande av snus i landet och försäljning av snuset. Den ena av männen dömdes till 2 år 4 månader ovillkorligt fängelse, vilket är ett ytterst strängt straff för en förstagångsförbrytare. Samtidigt förvånas man i den allmänna diskussionen i landet av att det döms villkorliga fängelsestraff för sexuellt utnyttjande av barn som pågått under flere år. Därför kan man inget annat än förundra sig över straffens förenlighet med den allmänna rättsuppfattningen, sade Henriksson.

– Minister Brax svarade ungefär att vissa undersökningar görs av Rättspolitiska forskningsinstitutet, och att det ofta är så att straffen för ekonomiska brott anses vara för ringa