PRESSMEDDELANDE 19.9.2008

19.09.2008 kl. 16:57
Anna-Maja Henriksson: Jämställdhetsinformationstjänsten i medvind
Henrikssons budgetmotion har redan samlat ett flertal namn över partigränserna
– Finland borde vara föregångare då det gäller jämställdhetsfrågor, sade riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) under riksdagens budgetdebatt i veckan. Regeringen har i sitt jämställdhetsprogram haft som målsättning att en informationstjänst för jämställdhet skulle grundas år 2009. Några medel för ändamålet finns däremot inte med i regeringens budgetförslag.

– Därför har jag inlämnat en budgetmotion och fått ett flertal riksdagsledamöter över partigränserna med och backa upp mo-tionen. Det bådar gott med tanke på den fortsatta budgetbehandlingen, säger Henriksson.

– Under Finlands EU -ordförandeperiod grundades EU-jämställdhetsinstitutet och det förutsätter också att nationella informationstjänster för jämställdhet inrättas i medlemsländerna. Hittills har webbsidor för jämställdhetsinformation och kvinnoforsk-ning upprätthållits av Helsingfors universitets Kristina-institut. En informationstjänst som samlar den information och som tar tillvara den kunskap och de nätverk som skapats genom dessa webbsidor är därför nödvändig, anser Henriksson.

Den informationstjänst som Henriksson nu föreslår att skulle få ett anslag om 180.000 euro är tänkt att fungera som kontaktforum och sakkunnigorganisation för EU:s jämställdhetsinstitut, för statliga jämställdhetsorgan, för forskningen, för politiker, för medi-er, för organisationer och medborgare.

Henriksson sade också i riksdagens budgetdebatt att hon är nöjd med att regeringen i sitt slutgiltiga budgetförslag beslöt rikta en större del av skattesänkningarna till låg- och medelinkomsttagarna än vad som först aviserades. Hon konstaterade därtill att det ändå är uppenbart att vi för att underlätta deras situation som har de allra lägsta inkomsterna i samhället, också behöver en kännbar höjning av grundavdraget.


LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 19.9.2008

Anna-Maja Henriksson: Tasa-arvon tietopalvelu myötätuulessa
Moni kansanedustaja eri puolueista on allekirjoittanut Henrikssonin talousarvioaloitteen

– Suomen tulisi olla edelläkävijä tasa-arvokysymysten suhteen, sanoi kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (rkp) eduskun-nan talousarviokeskustelussa tällä viikolla. Hallituksella on ollut tasa-arvo-ohjelmassa tavoitteena, että tietopalvelu perustettai-siin vuonna 2009. Varoja tähän ei kuitenkaan ole varattu hallituksen talousarvioesityksessä.

– Siksi olen jättänyt talousarvioaloitteen ja saanut useita kansanedustajia puoluerajojen yli mukaan kannustamaan aloitetta. Tämä on lupaava ajatellen talousarviokäsittelyn jatkoa, sanoo Henriksson.

– Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella perustettiin EU:n tasa-arvoinstituutti, mikä edellyttää myös kansallisten tasa-arvon tietopalveluiden perustamista jäsenmaihin. Toistaiseksi tasa-arvotiedon ja naistutkimuksen kotisivuja on ylläpitänyt Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti. Tietopalvelu, joka kokoaisi tämän tiedon ja hyödyntäisi nettisivujen kautta syntynyttä osaamista ja verkostoitumista, on tämän vuoksi välttämätön, katsoo Henriksson.

Tietopalvelu, jolle Henriksson nyt ehdottaa 180.000 euron määrärahan, on ajateltu toimivan yhteydenpitofoorumina ja asiantuntijaorganisaationa EU:n tasa-arvoinstituutille, valtion tasa-arvoelimille, tutkimukselle, poliitikoille, tiedotusvälineille, organisaati-oille ja kansalaisille.

Henriksson sanoi talousarviokeskustelussa myös, että hän on tyytyväinen, että hallitus on talousarvioesityksessään päättänyt osoittaa suurempi osa verovähennyksistä pieni ja keskituloisille, kuin mitä ensin oli tarkoitus. Hän totesi sen lisäksi, että ilmeis-tä on, että tarvitsemme pientuloisimpien tilanteen helpottamiseksi myös tuntuvaa perusvähennyksen korottamista.