Tingsrättsreformen tryggar den språkliga servicen

19.03.2008 kl. 17:25
Tingsdomare Hagar Nordströms bitterhet och ironi över den förestående tingsrättsreformen är svår att förstå.
Tingsrättsreformen tryggar den språkliga servicen

Tingsdomare Hagar Nordströms bitterhet och ironi över den förestående tingsrättsreformen är svår att förstå.

Kunskapsnivån hos såväl de involverade beslutsfattarna, som hos VBL:s ledarskribent behöver man knappast ifrågasätta. Däremot är jag ytterst förvånad över att Hagar Nordström tydligen inte fäst någon uppmärksamhet vid att svenskans ställning vid Karleby tingsrätt kommer att förstärkas. Ett minimiantal domare skall i framtiden ha fullständiga kunskaper i svenska vid Karleby tingsrätt, vilket inte är fallet idag. Så slutsatsen är att Karlebysvenskarna har Sfp och justitieminister Brax att tacka för att svenskan förstärks vid Karleby tingsrätt och att tingsrätten får förbli självständig!

Jakobstadsregionen med sina knappt 50.000 invånare, har nu hört till Korsholms tingsrätt och befolkningen har betjänats av sidokansliet i Jakobstad. För den stora majoriteten av befolkningen i regionen, såväl den svensk- som finskspråkiga, är det viktigt att domstolssessionerna fortfarande hålls i Jakobstad, så att man inte behöver åka vare sig till Karleby eller Vasa. Detta tryggas i den nu föreslagna modellen med landskapet Österbotten som tingsrättsrättsområde. För Kronobyborna, som också tillhör landskapet Österbotten och inte Mellersta Österbotten, är alla förvaltningsreformer besvärliga i.o.m. att man befinner sig i gränslandet. Kronobys politiska ledning och ledningarna för alla övriga kommuner i Jakobstadsregionen, hade också kunnat tänka sig en tingsrätt besående av såväl Mellersta Österbottens som Österbottens landskap. Karleby stad sade nej till denna modell.

Alla reformer har sina svårigheter, och det är naturligt att den personal som berörs inte alltid uppfattar en reform som något positivt. Därför behövs ett gott förändringsledarskap, som ser utvecklingsmöjligheter och som förmår se till hela det nya tingsrättsområdets behov. En tillräckligt lång övergångsperiod behövs då det gäller Jakobstads och Kristinestads kanslier, och möjligheterna till distansarbete för kanslipersonalen behöver utredas noga.

Anna-Maja Henriksson