Demokratifrämjande på agendan i Mongoliet

26.04.2013 kl. 09:16
Demokrati är något vi idag tar för givet i Finland. Det är en sak vi skall vara både stolta och glada över. Vi var det första land i världen med fullständiga politiska rättigheter för kvinnor. År 1906 infördes både kvinnlig rösträtt och valbarhet. Samtidigt gick vi från en rätt föråldrad ståndslantdag till en mycket modern enkammarlantdag där folket valde sina representanter.
Demokrati är något vi idag tar för givet i Finland. Det är en sak vi skall vara både stolta och glada över. Vi var det första land i världen med fullständiga politiska rättigheter för kvinnor. År 1906 infördes både kvinnlig rösträtt och valbarhet. Samtidigt gick vi från en rätt föråldrad ståndslantdag till en mycket modern enkammarlantdag där folket valde sina representanter. Ett år senare, år 1907, fick vi de första invalda kvinnliga parlamentsledamöterna i världen, bland dem Dagmar Neovius från SFP. I detta första allmänna val i vårt land valde Finlands folk in 19 kvinnor bland våra 200 ledamöter.

När Finland blev självständigt år 1917 fortsatte vi på den inslagna demokratiska vägen. Ingen demokrati är perfekt, inte heller vår, och demokratier kan och bör utvecklas för att stöda ett aktivt medborgarsamhälle. Närdemokrati är viktigt och man måste kunna göra sin röst hörd – det skall vi komma ihåg här på hemmaplan när kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen går vidare.

Demokrati är det bästa samhällsskick vi känner till idag. Alla människor i världen är dessvärre inte så lyckligt lottade att de lever i en fungerande demokrati. Fortfarande är det många som saknar påverkningsmöjligheter, som lever i diktaturer, som inte kan utnyttja sina mänskliga rättigheteroch som förtrycks eller förföljs på grund av sina politiska åsikter. Därför är det så viktigt att vitillsammans stöder och hjälper till att utveckla nya demokratier eller länder som genomgår en samhällsomvandling.

Nätverket för demokratiska stater (Community for Democracies) är ett internationellt samarbetsnätverk med syfte att stöda och stärka utvecklingen  medborgarsamhället i nya demokratier. Mongoliet är för tillfället ordförandeland i nätverket. Den här helgen ordnar de en stor konferens för först parlamentariker och sedan ministrar. Jag deltar som Finlands representant i mötet i Ulan Bator. Andra som deltar är exempelvis Burmas oppositionsledare, fredsprisvinnaren och demokratiförkämpen Aung San Suu Kyi, EU:s representant i utrikes- och säkerhetsfrågor Catherine Ashton och Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

Under konferensen kommer jag att delta i en paneldiskussion om kvinnor och demokrati. Min uppfattning är att kvinnor är i en nyckelroll när det gäller demokrati. Det är viktigt att hela samhället deltar i ett nationsbygge och kvinnor har viktiga åsikter och synvinklar. Under besöket kommer jag också att träffa min justitieministerkollega i Mongoliet samt deras människorättskommissionär. Det kommer att bli ett par högintressanta dagar!

Anna-Maja Henriksson, justitieminister, SFP