Vem jobbar för svenskan?

10.04.2007 kl. 11:04
Är det viktigt för dig att servicen fungerar på svenska i livets alla skeden? För mig som finlandssvensk är svaret ett entydigt ja.

Är det viktigt för dig att servicen fungerar på svenska i livets alla skeden? För mig som finlandssvensk är svaret ett entydigt ja.

Vad säger då de olika partiernas representanter i debatten inför valet, och är det de säger trovärdigt? En kort analys. Inför senaste riksdagsval 2003 i den stora tv-valdebatten, svarade samtliga partiledare utom Sannfinländarnas Timo Soini, att de är för att svenskan skall vara obligatorisk i studentskrivningarna också i fortsättningen. Vad hände? Jo, ca ett år senare fattade riksdagen med klar majoritet beslut om att göra det frivilligt att skriva det andra inhemska språket i studenten !

Nu koncentrerar sig bland annat Bjarne Kallis på att försöka hitta syndabockar till varför det gick som det gick. Han kunde gott börja med sitt eget gäng. Han lyckades nämligen inte övertyga sina partikamrater om att svenskan är viktig. Alla i KD:s riksdagsgrupp utom Kallis röstade mot studentsvenskan. Under denna valdebatt har därtill KD:s Liisa Kniivlä öppet flaggat för att göra svenskan helt frivillig i de finska skolorna. Jag har ännu inte fått något svar på om det också är KD:s linje.

Vad socialdemokraterna beträffar, kan var och en påminna sig om att hela reformen drevs igenom av den dåvarande socialdemokratiska undervisningsministern Tuula Haatainen.

Sfp vill jobba framåt. Istället för syndabockssökande, vill vi nå resultat med att stärka svenskan. Ett sätt vore att eleverna i de finska skolorna börjar lära sig svenska redan från femte klass istället från dagens sjunde. Något som också Paavo Lipponen nyligen flaggat för. Hur tas det emot på SDP-håll? Jo några dagar efter Lipponens utspel tar dagens SDP ledning med Heinäluoma och Feldt-Ranta i spetsen avstånd från förslaget. Underligt, eftersom ju våra svenskspråkiga barn nog börjar läsa finska redan från andra eller tredje klass.

I politiken borde ord och handling följas åt. Enbart så kan man föra en trovärdig politik. En röst på Sfp i detta val är en säker röst för bevakning av de svenska frågorna inte bara i ord utan också i handling.