Demokratifrämjande i Mongoliet

05.05.2013 kl. 15:17
Senaste veckoslut besökte jag Mongoliets huvudstad Ulan Bator för att som Finlands representant delta i en internationell demokratikonferens för parlamentariker och ministrar. Mongoliet är ett spännande land, med en befolkning på 2,9 miljoner, varav närmare hälften bor i huvudstaden. Landet har en förunderlig natur med allt från höga berg, milslånga stäpper, skog och Gobi öknen längst i söder.
Senaste veckoslut besökte jag Mongoliets huvudstad Ulan Bator för att som Finlands representant delta i en internationell demokratikonferens för parlamentariker och ministrar. Mongoliet är ett spännande land, med en befolkning på 2,9 miljoner, varav närmare hälften bor i huvudstaden. Landet har en förunderlig natur med allt från höga berg, milslånga stäpper, skog och Gobi öknen längst i söder.

Mongoliet är för tillfället ordförandeland i nätverket för demokratiska stater (Community of Democracies), som är ett internationellt samarbetsforum med syfte att stöda och stärka utvecklingen av medborgarsamhället i nya demokratier. Vid konferensen, som var höjdpunkten på landets tvååriga ordförandetid, deltog också exempelvis Burmas oppositionsledare, fredsprisvinnaren och demokratiförkämpen Aung San Suu Kyi, EU:s representant i utrikes- och säkerhetsfrågor Catherine Ashton och Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

Under konferensen deltog jag i ett par paneldiskussioner.  Demokrati och korruption var tema i den ena, och kvinnor och demokrati i den andra. Demokrati handlar om att inte utesluta någon ur beslutsfattandet. Därför är kvinnor i en nyckelroll när det gäller utvecklingen av demokrati. Parlamentet i Mongoliet har idag 11 kvinnliga ledamöter av totalt 76 parlamentariker. En av dem, tillika kultur- och idrottsminister Ts. Oyungerel deltog i paneldiskussion om kvinnor och demokrati. Dessutom medverkade bland annat en kvinna som berättade om kvinnornas svåra situation i Egypten efter Arabvåren och en mexikanska som belyste kvinnornas situation i det politiska livet i Latinamerika.

Under besöket träffade jag också Mongoliets människorättskommissionär, chefen för gränsbevakningen och min justitieministerkollega. Mänskliga rättigheter är något som är väl framme i Mongoliet och kommissionären har befogenheter att ingripa och påtala eventuella problem hos myndigheterna. Respekten är också stor för det som kommissionären säger. Det var intressant att notera hur aktivt man i Mongoliet satsar på så kallad e-demokrati, dvs. möjligheten att delta och påverka via nätet. Här skulle vi i Finland ha en del att lära oss.

Det är viktigt att minnas att ingen demokrati är perfekt, inte heller vår, och demokratier kan och bör utvecklas för att stöda ett aktivt medborgarsamhälle. Men demokrati är det bästa samhällsskick vi känner till idag. Alla människor i världen är dessvärre inte så lyckligt lottade att de lever i ett fungerande demokratiskt samhälle. Fortfarande är det många som saknar påverkningsmöjligheter, som lever i diktaturer, som inte kan utnyttja sina mänskliga rättigheter och som förtrycks eller förföljs på grund av sina politiska åsikter. Därför är det så viktigt att vi tillsammans stöder och hjälper till att utveckla nya demokratier eller länder som genomgår en samhällsomvandling.

Anna-Maja Henriksson, justitieminister, SFP