Vähemmistön asialla, myös lukiokysymyksessä !

12.05.2013 kl. 09:06
Pietarsaaren seudun kokoomus, peräänkuuluttaa kirjoituksessaan ,PS 3.5.2013, että toivoisivat minun ajavan suomenkielisten asiaa kaupungissamme samalla tavalla kuin ajan vähemmistöjen asiaa maassamme.
Pietarsaaren seudun kokoomus, peräänkuuluttaa kirjoituksessaan ,PS 3.5.2013, että toivoisivat minun ajavan suomenkielisten asiaa kaupungissamme samalla tavalla kuin ajan vähemmistöjen asiaa maassamme.

Juuri sitä yritänkin. Haluan että suomenkielisiä kohdellaan samalla tavalla kuin ruotsinkieliset haluavat tulla kohdelluksi, siellä missä he ovat vähemmistönä. Olen hallituksessa vastuussa myös saamelaisten asioista, ja olen hyvin perillä myös siitä, miten saamelaiset kokevat tärkeäksi, että heillä on omat koulunsa saamelaisten kotiseutualueella, missä se vain on mahdollista.

Eli vähemmistön näkökulmasta, olkoon kyse ruotsinkielisestä, suomenkielisestä tai saamelaisesta vähemmistöstä, on aina lähtökohtana oltava, että on omat koulut ja koulurakennukset, jossa opetusta saa omalla kielellään ja jossa voi tuntea, että koulu on oma. Kysymyksessä on mitä suuremmassa määrin oman kulttuurin ja identiteetin näkökulmasta tärkeä asia.

Joten en ole olleenkaan huolissani siitä, että ruotsinkielisten lukiolaisten osalta ruotsin kieli jotenkin heikkenisi yhteisessä koulussa. Olen paljon enemmän huolissani siitä, että suomenkieliset lukiolaiset eivät kokisi Jakobstads Gymnasiumin tiloja omikseen, ja varsinkin kuin mietitään mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Todennäköisesti vielä isomman  kaupungin, jossa suomenkielisten suhteellinen osuus vähenee entisestään. Kun mietin sitä päivää, en voi tulla muuhun tulokseen, kuin että oma ”koti” suomenkieliselle lukiolle olisi erittäin tärkeää. Ja kun vielä otetaan huomioon, että Gymnasiumin tilat eivät tälläkään hetkellä niele sata oppilasta lisää, vaan tarvittaisiin lisätiloja muualta, niin en voi pitää sitä ratkaisua kummankaan koulun osalta tarkoituksenmukaisena.

Päättäjien on aina syytä kuunnella heitä, joita asia koskee. Sen takia olen suuresti ihmetellyt, että suomenkieliset päättäjät eivät tähän mennessä ole kuunnelleet, ei oppilaita eikä opettajia. Vielä se on toki mahdollista. Tärkeintä, tässä asiassahan ei voi olla se, että ollaan Rkp:n kanssa eri mieltä. Vaan tärkeintä pitäisi olla se, että yhdessä, hyvässä hengessä yritetään löytää ratkaisu, joka on nuortemme kannalta ja heidän tulevaisuuden kannalta se kaikkein paras.

Voin myös todeta, että olen Kokoomuksen kanssa samaa mieltä siitä, että Nuorisovaltuustoa olisi kuunneltava. Jos jokin asia koskee kaupunkimme nuoria, niin se on tämä!

Olisi myös, demokratian nimissä toivottavaa, että kaupunginvaltuusto saisi keskustella asiasta. Sen verran tärkeästä ja isosta asiasta on kyse.

Anna-Maja Henriksson
Ministeri ja kaupunginvaluutettu
Rkp