Vår skola väcker beundran, också i Kina!

08.06.2013 kl. 11:39
Medan debatten om lukios placering och torgprojektet gått varma på hemmaplan, har jag haft förmånen att få tillbringa en vecka på officiellt besök till Kina.

Det första man slås av, är vilket enormt land Kina är, såväl till befolkningsantalet som till geografin. Och vilken enorm utveckling det skett, speciellt i stadsregionerna. Jag besökte städerna Peking, Nanjing och Shanghai, av vilka den minsta har ca 7,5 miljoner invånare.
Medan debatten om lukios placering och torgprojektet gått varma på hemmaplan, har jag haft förmånen att få tillbringa en vecka på officiellt besök till Kina.

Det första man slås av, är vilket enormt land Kina är, såväl till befolkningsantalet som till geografin. Och vilken enorm utveckling det skett, speciellt i stadsregionerna. Jag besökte städerna Peking, Nanjing och Shanghai, av vilka den minsta har ca 7,5 miljoner invånare.

Tillsammans med den kinesiska justitieministern undertecknade vi ett 4 årigt samarbetsprogram inom det rättsliga området. Finland och Kina har redan i 18 år samarbetat just kring frågor som har att göra med rättsväsendets utveckling. Samarbetet sker främst i form av seminarier och träffar på tjänstemannanivå. Man kanske frågar sig, om det leder någon vart, om det faktiskt resulterar i något konkret. Kanske inte genast, men helt säkert nog på sikt. T.ex. visade det sig nu att Kina under de senaste 10 åren tagit i bruk ett system med samhällsstraff i stället för fängelse. Något man upplevt väldig meningsfullt. Just samhällspåföljderna var också temat för ett seminarium i vilket jag deltog tillsammans med Kinas vice justitieminister i Nanjing. Där fick jag också besöka en byrå för samhällstjänster och ett kvinnofängelse.

Besöket i fängelset, kan vi säga, väckte fler frågor än svar. Jag har inte i Finland sett något fängelse som skulle hålla så hög klass. En sportplan med moderna redskap och en vacker skulptur i södra ändan, var det första som mötte oss då vi kom in på området. Vi fick se en rad terapirum, en matsal med elektronisk veckomeny, ett TV-rum med wide-screen osv. Fängelset hade kanske 2000 fångar, av vilka vi såg skymten av ca. 100. Alla dessa upptagna med olika aktiviteter i klassrum. Sång, databehandling, brodering och kinesisk te-ceremoni för att nämna några. Hela besöket avslutades med en dansuppvisning!

Låt mig också säga, att jag under besöket också tog upp många olika frågor. Kvinnornas situation, läget med mänskliga rättigheter, Finlands och Kinas handelsförbindelser osv. Också Österbotten och vårt båtkluster sattes på kartan. Många goda diskussioner fördes med centrala aktörer. Speciellt glad var jag över möjligheten att hålla en lektion vid juridiska fakulteten vid universitetet Fudan i Shanghai. Mycket aktiva studerande som ställde bra frågor.

Bland annat frågade en studerande, vad vi gör i Finland då vi har en så bra skola. Och följdfrågan var, finns det en koppling mellan rättsstatsutvecklingen och ert fina skolsystem. Mitt svar var, att givetvis finns det en indirekt koppling, och att det för ett litet land som Finland är ytterst viktigt att ha en välutbildad befolkning. Det är en förutsättning för vår välfärd.

Väl hemma igen, uppskattar jag den friska luften och vår fantastiska natur. Och visst har vi en bra skola. Till den frågan får vi ännu återkomma!

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister, SFP