Justitieminister Anna-Maja Henriksson efterlyser nolltolerans mot mobbning i skolan och på nätet

26.10.2013 kl. 10:02
- Skolan ska få vara en trivsam plats dit man gärna går. För alla barn är det inte så. Det kan bland annat bero på mobbning, som kan få långtgående följder för den utsatta eleven. Tidigare begränsade sig mobbningen till skolan, skolgården och hemvägen medan hemmet var en trygg plats. Numera följer mobbningen med in i barnens sovrummet via de sociala medierna och nätet där man ständigt är uppkopplad. Därför vill jag som förälder men också i egenskap av justitieminister poängtera att det är viktigt att vi skapar nolltolerans mot våld och mobbning i daghemmen och i skolan.
- Skolan ska få vara en trivsam plats dit man gärna går. För alla barn är det inte så. Det kan bland annat bero på mobbning, som kan få långtgående följder för den utsatta eleven. Tidigare begränsade sig mobbningen till skolan, skolgården och hemvägen medan hemmet var en trygg plats. Numera följer mobbningen med in i barnens sovrummet via de sociala medierna och nätet där man ständigt är uppkopplad. Därför vill jag som förälder men också i egenskap av justitieminister poängtera att det är viktigt att vi skapar nolltolerans mot våld och mobbning i daghemmen och i skolan. Ju tidigare vi lyckas ingripa, desto bättre, säger Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vid dagens invigning av Överesse skola, Sagoskogens barnhem och Museigrändens förskola i Esse.

Minister Henriksson gläds åt den senaste undersökningen om skolhälsovård, som visar att vi går i en positiv riktning. Atmosfären har förbättrats och mobbningen har minskat i gymnasierna och grundskolorna. Över 90 procent av ungdomarna har en god dialog med sina föräldrar. Dessutom har bruket av alkohol och tobak minskat. Allt fler barn och ungdomar har en hälsosam livsstil.

- Det här är positiva nyheter och jag hoppas utvecklingen fortsätter i denna riktning. Samtidigt visar undersökningen att vi har en del att förbättra när det gäller tillgången till skolläkare, kuratorer och psykologer. Över 40 procent av eleverna upplever att det är svårt att få en tid. Det är en alldeles för hög andel, säger Henriksson.

- Den grundläggande utbildningen ger jämlika möjligheter för var och en att gå sin egen väg och vara sin egen lyckas smed. För ett litet land som Finland är en välutbildad befolkning guld värd. Finland kommer aldrig att vara landet med billig arbetskraft. Högklassigt kunnande kombinerat med social förmåga, kreativitet och språkkunskaper ska i stället finansiera vår välfärd. Det är med kunskap, bildning och utbildning vi kan hålla oss framme på den globala marknaden, säger Henriksson.

Enligt Henriksson är satsningar på språkdusch, där daghemsbarn får bekanta sig med det andra inhemska språket genom sånger, sagor och lekar, precis vad vi behöver idag.
- Förskolans satsning på roliga och naturliga sätt att lära sig vårt andra nationalspråk är viktigt och välkommet, inte minst i Österbotten. Språk öppnar dörrar, och ju flere språk vi lär oss dess rikare blir vi såväl som individer som nation.