Pienyrittäjiä pitää auttaa ja kannustaa!

01.12.2013 kl. 09:11
Voimassa oleva velkajärjestelylaki säädettiin 1990-luvun talouslaman seurauksena auttamaan ylivelkaantuneita yksityishenkilöitä, jotta he selviytyisivät ylivoimaisesta velkataakastaan. Laman seurauksena vaikeuksiin ajautuivat erityisesti monet toisen velasta takauksen antaneet henkilöt, yrittäjät ja asuntovelalliset. Velkajärjestelylain tarkoituksena oli yksityishenkilöiden auttaminen uuteen alkuun. Tämä tavoite on nyt yhtä ajankohtainen kuin aikaisemminkin.

Pienyrittäjiä pitää auttaa ja kannustaa!

Voimassa oleva velkajärjestelylaki säädettiin 1990-luvun talouslaman seurauksena auttamaan ylivelkaantuneita yksityishenkilöitä, jotta he selviytyisivät ylivoimaisesta velkataakastaan. Laman seurauksena vaikeuksiin ajautuivat erityisesti monet toisen velasta takauksen antaneet henkilöt, yrittäjät ja asuntovelalliset. Velkajärjestelylain tarkoituksena oli yksityishenkilöiden auttaminen uuteen alkuun. Tämä tavoite on nyt yhtä ajankohtainen kuin aikaisemminkin.

Viime viikolla vastaanotin mietinnön, jossa ehdotetaan velkajärjestelylakiin muutoksia. Asettamani työryhmän keskeinen ehdotus on, että yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin. Peruskriteerinä velkajärjestelylle olisi, että yritystoiminta on pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen.

Nykyjärjestelmä, jossa elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja ei voida lainkaan järjestellä velkajärjestelyssä, on monella tapaa epäoikeudenmukainen. Yrittäjä on pakotettu joko lopettamaan elinkeinotoimintansa velkajärjestelyyn pääsemiseksi tai hänen on hakeuduttava yrityssaneeraukseen. Pienyrittäjälle yrityssaneeraus on usein kuitenkin liian raskas ja kallis vaihtoehto.

Työryhmän ehdotus on mielestäni kannatettava. Ehdotusten toteutuminen merkitsisi uutta mahdollisuutta monille rehellisesti toimineille pienyrittäjille, joiden elinkeinotoiminta on jatkamiskelpoista. Keskeinen uudistus, joka olennaisella tavalla parantaisi monen yrittäjän ja hänen perheensä asemaa on, että velkajärjestelyssä, toisin kuin yrityssaneerauksessa, omistusasunto on tietyin edellytyksin mahdollista säilyttää. Työryhmä ehdottaa myös, että velallista kannustettaisiin työhön ja tulonhankintaan korottamalla osuutta, jonka velallinen saa pitää itsellään hankkiessaan lisätuloja velkajärjestelyn aikana.

Suomessa on yli 100 000 elinkeinoa toiminimellä harjoittavaa pienyrittäjää joille uudistusten toteutuessa avautuisi mahdollisuus tarvittaessa päästä velkajärjestelyyn. Olisi mielestäni hyvin positiivista, jos järjestelmää uudistamalla voisimme paremmin suojella pienyrittäjiä, jotka ovat velkaantuneet esimerkiksi sairastumisen tai jonkun muun henkilökohtaisen syyn takia.
Työryhmän mietintö lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle. Toivon, että vastaanotto olisi positiivista sillä uskon, että uudistukset olisivat sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kannattavia. Rehellistä yrittäjää pitää kannustaa!

Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri (rkp)