Menestyksen eväät

29.12.2013 kl. 13:56
Kun ajattelen mennyttä vuotta, yksittäiset asiat katoavat helposti hahmottomaan massaan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tänä vuonna hallituksen työtahti on ajoittain ollut jopa epäinhimillisen kiivas. Meillä on ollut ratkaistavana todella suuria kysymyksiä jotka ovat liittyneet maamme talouteen ja EU:n tilanteeseen ylimalkaan.

Kun ajattelen mennyttä vuotta, yksittäiset asiat katoavat helposti hahmottomaan massaan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tänä vuonna hallituksen työtahti on ajoittain ollut jopa epäinhimillisen kiivas. Meillä on ollut ratkaistavana todella suuria kysymyksiä jotka ovat liittyneet maamme talouteen ja EU:n tilanteeseen ylimalkaan. Ongelman ydin on siinä, että elämme liian suuressa määrin velaksi. Vuonna 2013 valtion yhteensä 54 miljardin euron budjetista noin 9 miljardia euroa koostui lainasta. On itsestään selvää ettei näin voi jatkua. Raja on tullut vastaan.

Siksi olenkin tyytyväinen, että hallitus pääsi yksimielisyyteen niin sanotusta rakenneuudistuspaketista jonka tavoitteena on karsia kuntien tehtäviä, nostaa eläköitymisikää (tavoitteena 62,4v), korottaa työllisyysastetta ja lisätä julkisen sektorin tehokkuutta. Nämä ovat välttämättömiä toimenpiteitä kun haluamme turvata hyvinvoinnin ja kantaa vastuumme julkisesta taloudestamme. Samalla meidän on muistettava jatkaa koulutusjärjestelmämme kehittämistä, sillä Suomen erityisiin vahvuuksiin kuuluu se, että meillä on hyvin koulutettu väestö. Muita vahvuuksiamme ovat yhteiskunnan turvallisuus ja korruption vähäisyys. Uskon, että meillä on kaikki mahdollisuudet menestykseen, mutta onnistuaksemme siinä, meidän täytyy välittää toisistamme hieman enemmän. Siinä me pohjanmaalaiset olemme aika hyviä. Sen osoittaa muun muassa aktiivinen järjestökulttuurimme ja vahva kolmas sektori.

Myös vanhustenhuoltoa on hyvä uudistaa. Meidän on panostettava enemmän vanhusten toimintakyvyn ylläpitämiseen, jotta he voivat asua omissa kodeissaan niin pitkään kuin haluavat. Vanhainkoteja ja palveluasumista koskevaa sääntelyä on syytä järkevöittää, jotta iäkkäät ihmiset voivat asua paikassa, jossa he viihtyvät. Yhden tai kahden neliömetrin puuttuminen ei saisi estää sitä. Avainasemassa on myös kotihoidon, kotipalvelun, omaishoidon ja palvelusetelijärjestelmän kehittäminen. Hallituksen tavoite vähentää laitosasumisen kustannusten kasvua ja pidemmällä tähtäimellä säästää 300 miljoonaa euroa tähtää juuri tähän.

Myös selvitysmiehen ehdotus valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi on nyt lähetetty kunnille. On kyse melko vaikeasta uudistuksesta jossa on enemmän häviäjiä kuin voittajia. Uudistuksen tavoitteena on tehdä järjestelmästä yksinkertaisempi ja oikeudenmukaisempi. Valtionosuus on jatkossakin suurempi niissä kunnissa, joissa verotulot ovat pienemmät ja myös ne kunnat, joissa sairastavuus on korkea, tarvitsevat enemmän tukea. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää luoda järjestelmään kannustavia elementtejä. Seuraavaksi kunnat saavat esittää omat mielipiteensä, jonka jälkeen hallitus antaa lopullisen ehdotuksensa.

Budjettineuvotteluissa saimme myös nähdä, että pitkäjänteinen työ palkitaan, sillä onnistuimme vihdoin saamaan 3 miljoonaa euroa Pietarsaaren satamatien kunnostukseen ja 125 000 euroa Viexpolle. Eduskuntaryhmäni on pitkään toiminut aktiivisesti näiden hankkeiden puolesta ja olen erityisen iloinen siitä, että monitahoinen onnistunut yhteistyö tuottaa näin hyviä tuloksia.

Kansainvälinen talous näyttää juuri nyt elpymisen merkkejä. Tämä luo mahdollisuuksia myös meille Suomalaisille ja osaamisellemme. Haluan toivottaa kaikille Pohjalaisen lukijoille hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta 2014!

Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri (rkp)