Ansvarsfull frivilligverksamhet är guld värd för samhället!

02.03.2014 kl. 13:30
Många viktiga funktioner i vårt samhälle bygger på frivilligarbete som utförs av engagerade mammor och pappor, mormödrar och farfäder samt singlar och sambor. Utan dessa insatser skulle en stor del av den verksamhet som berikar bland annat våra barns och äldres vardag inte finnas till. Det är viktigt att såväl staten som kommuner drar sitt strå till stacken och stöder frivilligverksamhet – allt från frivillig brandkårsverksamhet och klubbidrott till kvinnojourer för utsatta kvinnor och barn. En välfungerande frivilligverksamhet är en viktig byggsten i vårt välfärdssamhälle.

Ansvarsfull frivilligverksamhet är guld värd för samhället!

Många viktiga funktioner i vårt samhälle bygger på frivilligarbete som utförs av engagerade mammor och pappor, mormödrar och farfäder samt singlar och sambor. Utan dessa insatser skulle en stor del av den verksamhet som berikar bland annat våra barns och äldres vardag inte finnas till. Det är viktigt att såväl staten som kommuner drar sitt strå till stacken och stöder frivilligverksamhet – allt från frivillig brandkårsverksamhet och klubbidrott till kvinnojourer för utsatta kvinnor och barn. En välfungerande frivilligverksamhet är en viktig byggsten i vårt välfärdssamhälle.

För riksdagen som lagstiftare gäller det att noga överväga vilka bestämmelser man inför så att inte frivilligorganisationernas administrativa börda blir onödigt stor. Samtidigt är det viktigt att se till att den typ av frivilligverksamhet där till exempel barn deltar utförs av pålitliga, ansvarskännande och därtill lämpade människor. Vi känner tyvärr till alltför många fall där vuxna frivilligarbetare har utnyttjat sin ställning gentemot värnlösa barn och unga.

För att minska på riskerna för utnyttjande av minderåriga, i synnerhet sexuellt utnyttjande, har vi på justitieministeriet berett ny lagstiftning som träder i kraft i maj detta år. Då blir det möjligt för föreningar och andra som organiserar verksamhet för barn att kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos frivilliga som har för avsikt att delta i verksamheten. Till skillnad från personer som arbetar med barn kommer det att vara frivilligt att kontrollera brottslig bakgrund hos frivilliga. Ett villkor för att ett straffregisterutdrag skall kunna begäras är också att frivilligarbetaren har gett sitt samtycke därtill. De nya reglerna beaktar också integritetsskyddet för dem som deltar i frivilligverksamhet. Kontrollen omfattar inte alla typer av mindre brott utan gäller domar för sexualbrott, vissa våldsbrott, narkotikabrott och människohandel.

Målet med den nya lagstiftningen är också att påverka frivilligorganisationernas verksamhetskultur så att de utöver eventuell kontroll av brottslig bakgrund också mer allmänt skulle fästa uppmärksamhet vid åtgärder som ökar barnens trygghet. Dessa allmänna skyddsåtgärder är de facto i praktiken ofta ännu effektivare med tanke på barnens trygghet än enbart en granskning av straffregisterutdrag.

I tider av ekonomiska nedskärningar är betydelsen av frivilligarbete större än någonsin. Tack till er alla frivilliga för det värdefulla arbete ni utför till förmån för era medmänniskor och hela samhället!

Anna-Maja Henriksson

justitieminister, sfp