SFP i Österbottens kretsmöte 12.4.2014

12.04.2014 kl. 12:54
Bästa österbottningar,
Arbetet inom politiken är aldrig ointressant. Men jag kan ärligt säga att sällan har jag under min karriär varit med om en så omtumlande tid inom politiken, som nu under den senaste månaden. Först blev det en helomvändning i vårdreformen, som skapade en hel del stora frågor som det ännu inte går att svara på. Det enda som är säkert är att den fortsatta beredningen av vårdreformen inte kommer att bli lätt.

Bästa österbottningar,

Arbetet inom politiken är aldrig ointressant. Men jag kan ärligt säga att sällan har jag under min karriär varit med om en så omtumlande tid inom politiken, som nu under den senaste månaden. Först blev det en helomvändning i vårdreformen, som skapade en hel del stora frågor som det ännu inte går att svara på. Det enda som är säkert är att den fortsatta beredningen av vårdreformen inte kommer att bli lätt.   Vi får också eventuellt ännu vara beredda på nya vändningar, innan det sista ordet om vårdreformen är sagt.

Det centrala i vårdreformen är förstås att trygga medborgarnas behov av god social-, hälso- och sjukvård. Det bör vara utgångspunkten för den fortsatta beredningen. För oss i SFP är det förstås också särskilt viktigt att se till att förverkligandet av de språkliga rättigheterna inom vården tryggas även i framtiden. Ett led i detta kunde vara att skapa upphandlingsnämnder inom vårdområdet för att säkra den svenskspråkiga servicen och lokalkännedomen.  Mycket viktigt är också att trygga Kårkullas ställning i den kommande lagstiftningen. Vi måste kunna garantera den svenskspråkiga omsorgen och vården åt personer med funktionsnedsättning.

Personligen är jag också lite oroad över hur de enskilda medborgarnas och också kommunernas inflytande kommer att tryggas i den nya ERVA-modellen. Det får inte uppstå ett demokratiunderskott där kommuninvånarna blir betalare utan inflytande.

Bästa österbottningar,

Direkt efter det nya beslutet om vårdreformen genomförde regeringen svåra förhandlingar om budgetramarna. Vi lyckades göra de svåra, men nödvändiga besluten för att stabilisera den offentliga ekonomin. Samtidigt valde Vänsterförbundet att lämna regeringen, som nu består av endast fem partier.

Dramatiken blev inte mindre då statsminister Katainen för en vecka sedan meddelade att han inte längre ställer sig till förfogande att fortsätta som ordförande för Samlingspartiet. Katainens beslut är förståeligt, fyra år som finansminister och tre år som statsminister är en väldigt lång och intensiv tid för vem som helst. Samtidigt vill jag säga att min första reaktion till Katainens meddelande var en känsla av tomhet. Jyrki Katainen har varit en god statsminister och en bra samarbetspartner inom regeringen på många sätt. Personligen vill jag till exempel nämna vårt goda samarbete i arbetet för nationalspråksstrategin som godkändes 2012.

Det kommande statsministerbytet och socialdemokraternas ordförandeval har väckt en hel del spekulationer i offentligheten angående regeringens framtid. Från olika håll har det lanserats en tanke om ett nyval. Jag vill själv kraftigt ta avstånd från denna tanke. Ett nyval är närmast aktuellt i en situation då det politiska läget är så allvarligt att beslutsfattandet blir omöjligt. En sådan situation har vi inte på gång nu.  Jag anser inte att regeringen har tappat sin handlingskraft, tvärtom. Trots ett mycket svårt utgångsläge, lyckades regeringen i ramförhandlingarna göra de beslut som krävdes. En helt annan sak är sedan att alla partier inte klarade av att bära det ansvaret till slut.

Det enda rätta i den här situationen är att fortsätta jobba vidare, istället för att gå med i spekulationerna om nyval. Nu behöver vi fram för allt verkställa de beslut som regeringen fattade i ramförhandlingarna.

Men bästa vänner,

Den fortsatta våren av politiken blir inte heller direkt mindre händelserik.

De kommande sex veckorna kommer att bli mycket intressanta och intensiva med tanke på det stundande Europaparlamentsvalet. Vår valkampanj har redan kommit bra igång och farten kommer bara att öka allt närmare vi kommer den 25 maj.

Sedan Finland 1995 gick med i EU har SFP haft en egen representant i parlamentet. Kännetecknande för alla dessa år, är att våra parlamentariker hållit en hög profil genom sitt engagemang i olika frågor. Vi kan alltså stolt se bakåt på det som vi åstadkommit i europaparlamentet. Men nu gäller det förstås att rikta blicken framåt och jobba hårt för att kunna säkra vårt SFP mandat på nytt.

Det som sker i Bryssel och Strasbourg är i allra högsta grad relevant för oss alla och för vår vardag. En stor del av vår nationella lagstiftning bygger i dag på direktiv och förordningar från EU. Det som bestäms på EU-nivå påverkar på ett eller annat sätt vårt liv här i Österbotten. Det här betyder helt enkelt att det inte går att blunda för EU.  Därför är det oroväckande att medborgarnas intresse att delta i tidigare EU-parlamentsval varit mycket låg. Hoppeligen vänder den trenden nu.

Med tanke på EU:s stora betydelse behöver Svenskfinland en SFP parlamentariker som ser till de finlandsvenska intressena. Vem annan ska se till att yrkesfiskarna har förutsättningar att fortsätta med sitt traditionella yrke även i framtiden? Vem annan ska höja de finlandssvenska jordbrukarnas röst i parlamentet? Vem annan ska jobba för minoriteternas ställning inom EU? Jag tror vi alla här vet svaret.

Hela Finland behöver en MEP som ser Europa som en möjlighet, och inte något man skall vara rädd för. Att tala om ett utträde ur EU eller euron är nog att leva i en annan verklighet. Finland behöver Europa och Europa behöver Finland.

Men jag vill samtidigt också säga att vi förstås inte behöver tycka att allt som kommer från EU är bra. Tvärtom. Vissa saker regleras bättre på nationell nivå och det är inte alltid ändamålsenligt att EU kommer med väldigt detaljerade bestämmelser som i värsta fall krånglar till vår vardag.

Däremot är det just därför det är så viktigt att kunna vara med och säga sin åsikt vid de bord där besluten fattas.  Att bara stå vid sidan och titta leder ingen vart och är därför inget alternativ.

Bästa vänner,

Jag vill också här passa på och säga några ord om SFP:s valprogram. Vi har valt att gå till val på ett program där vi för fram våra värderingar, och där vi lyfter fram några saker som vi aldrig tummar på.

SFP:s valprogram betonar vikten av att våra nordiska värderingar också finns starkt representerade i Bryssel. Öppenhet, rättvisa och jämställdhet är saker vi tar för givna här i Finland, och det är saker vi i SFP vill lyfta upp också i EU.

Vi i SFP ser individen som den centrala när det gäller politiska beslut. Du och jag har rätt att själva bestämma, och bära konsekvenserna av vårt handlande. Därför står vi för ett Europa där gränser inte utgör hinder för individen, utan där vi fritt kan röra oss.

Vi behöver företag som skapar arbetsplatser här hemma, och för det behövs en fungerande marknad i hela EU.

Den växande ungdomsarbetslösheten är en enorm utmaning för EU. Vi måste ta den på allvar och arbeta på många olika sätt för att tackla problemen. SFP lyfter fram en heltäckande europeisk ungdomsgaranti och satsningar på mer rörlighet inom utbildningssektorn och arbetslivet.

Primärnäringarna här hemma sysselsätter många som måste få sin röst hörd i EU parlamentet, och SFP skall fortsätta att vara den rösten. Vi skall arbeta för att närproducerad mat får bättre förutsättningar på alla nivåer.

Miljöproblemen känner inga nationsgränser – och därför skall de skötas gemensamt. Östersjön är ett väldigt förorenat hav idag, och EU måste arbeta tillsammans med Ryssland för att lösa miljöproblemen i Östersjön.

Bästa vänner,

EU-valet kommer inte att bli lätt, men det har inget annat tidigare val heller varit. Konkurrensen om de tretton finländska platserna i europaparlamentet kommer att vara tuff, men vi har alla möjligheter att ro vårt finlandssvenska mandat i land. Före det senaste EU-valet var det många olyckskorpar som kraxade och tvivlade på våra möjligheter att förnya vårt mandat.

Då hade vi en mycket bra kandidatuppsättning, och vi lyckades mobilisera väljarna. Sfp fick då sammanlagt 101 453 röster, varav 34 890 här i Vasa valkrets, och Carl Haglund var den som rodde hem mandatet med 16 887 röster. Därmed fick vår tradition av att ha en egen SFP Mep i Bryssel en fortsättning. Nu ställer vi vårt mål på 40.000 röster i Vasa valkrets och 110.000 på nationell nivå. Det ska inte vara omöjligt. I senaste riksdagsval 2011, fick SFP drygt 125.000 röster i hela landet och drygt 48.000 röster i Vasa valkrets. En jämförelse mellan EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2011, visar att ca 15.000 normalt trogna SFP väljare, låtit bli att rösta i EU-valet. Det ska vi ändra på.

Jag är mycket glad över att vår kandidatnominering lyckats på ett alldeles utmärkt sätt också denna gång. Vi har tjugo mycket goda kandidater som kommer från olika regioner och har olika bakgrund. Vårt kandidatfält är oerhört jämt, och det finns alla möjligheter till ett mycket spännande val! Ingen kan räknas som förhandsfavorit! Det gör att vi har mycket goda förutsättningar att förnya det finlandssvenska mandatet i europaparlamentet.

Men våra fina kandidater klarar sig inte ensamma, utan behöver allt stöd och all hjälp som finns att tillgå.  Jag kommer själv att göra mitt yttersta för att stöda våra kandidater.

Minst lika viktigt är att också ni, bästa österbottningar engagerar er och för fram budskapet om varför det är så viktigt att säkra SFP:s plats i Europaparlamentet. Här är ni i en nyckelposition. Jag hoppas ni aktivt deltar i kampanjarbetet. Ni behövs ute på fältet, på valtillställningar, på torgmöten och på nätet.  I detta val kan varje extra röst ha en avgörande betydelse. Tala med era vänner och bekanta hur viktigt EU är för allas vår vardag och varför SFP är detta rättavalet. Om vi alla bjuder till kommer vi garanterat att komma långt.

Till sist vill jag ännu en gång tacka och gratulera alla våra kandidater i EU-valet. Det känns tryggt inför valet, då jag vet att ni alla tillsammans kommer att göra ert yttersta för att vi också de fem kommande åren har en egen parlamentariker i Europa. Lycka till!