EU finns i vår vardag

10.05.2014 kl. 10:40
Under mina tre år som justitieminister har jag insett vikten av EU-samarbetet inom området för rättsliga frågor. Samma gäller förstås också de övriga sektorerna inom den Europeiska unionen. Som ett exempel kan jag nämna EU:s så kallade brottsofferdirektiv, som antogs i oktober 2012. Direktivets syfte är att säkerställa att brottsoffer får samma miniminivå av skydd, stöd och tillgång till rättvisa i alla medlemsländer.

EU finns i vår vardag

Under mina tre år som justitieminister har jag insett vikten av EU-samarbetet inom området för rättsliga frågor. Samma gäller förstås också de övriga sektorerna inom den Europeiska unionen.  Som ett exempel kan jag nämna EU:s så kallade brottsofferdirektiv, som antogs i oktober 2012.  Direktivets syfte är att säkerställa att brottsoffer får samma miniminivå av skydd, stöd och tillgång till rättvisa i alla medlemsländer. Det föreskrivs bland annat att brottsoffer ska behandlas med respekt och att polis, åklagare och domare ska vara utbildade i att bemöta dem på ett korrekt sätt.   För oss i Finland är dessa kanske självklara saker, men så är det nödvändigtvis inte i alla medlemsländer. Direktivet är enligt mig ett utmärkt exempel på hur vi kan förbättra EU-medborgarnas ställning.

Det är också annars skäl att komma ihåg att det som sker inom EU har en stor betydelse för oss alla och för vår vardag. En stor del av vår nationella lagstiftning bygger i dag på direktiv och förordningar från EU. Det som bestäms inom EU påverkar på ett eller annat sätt vårt liv här också i Österbotten. Det här betyder helt enkelt att det inte går att blunda för EU.  Därför är det ganska oroväckande att medborgarnas intresse att delta i tidigare EU-parlamentsval varit mycket låg. Hoppeligen vänder den trenden nu. Det gäller också för oss politiker att tala om EU på ett sådant sätt att människor förstår. Här finns det ännu mycket att förbättra.

Med tanke på EU:s stora betydelse behöver Svenskfinland en parlamentariker som ser till de finlandsvenska intressena. Yrkesfiskarna behöver någon som ser till att de har förutsättningar att fortsätta med sitt traditionella yrke även i framtiden. Jordbrukarna behöver någon som höjer deras röst i parlamentet. Vi behöver någon som jobbar för minoriteternas ställning inom EU, och det behöver synas att Finland är ett land med två nationalspråk som lever sida vid sida.

Nu är det endast två veckor till Europaparlamentsvalet och partiernas valkampanjer är i full gång.  Konkurrensen om de tretton finländska platserna i Europaparlamentet kommer att vara tuff och marginalerna kommer att bli små. I detta val kan varje enskild röst vara avgörande. Därför är det så oerhört viktigt att vi alla använder vår röst i valet. För Svenska folkpartiet är det viktigt att vara med och forma ett Europa som bygger på rättvisa, öppenhet och demokrati, på tolerans och respekt för individen. Sunt förnuft ska få råda och onödigt krångel avskaffas. Kom ihåg att rösta!

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (sfp)