Några tankar om EU-valet

30.05.2014 kl. 12:25
Ett mycket spännande EU-val är nu över. För Svenska folkpartiet blev valet en stor seger. Om man frånser Elisabeth Rehns fenomenala presidentvalsresultat, så var detta det bästa valresultatet för SFP sedan 1950-talet. Jag vill därför tacka alla väljare för er insats. Den finlandssvenska rösten i Europaparlamentet tryggades för de kommande fem åren.

Några tankar om EU-valet

Ett mycket spännande EU-val är nu över. För Svenska folkpartiet blev valet en stor seger. Om man frånser Elisabeth Rehns fenomenala presidentvalsresultat, så var detta det bästa valresultatet för SFP sedan 1950-talet. Jag vill därför tacka alla väljare för er insats. Den finlandssvenska rösten i Europaparlamentet tryggades för de kommande fem åren. Jag är övertygad om att Nils Torvalds kommer att sköta sitt uppdrag galant. Jag vill önska honom lycka till i hans krävande jobb!

Gällande de övriga partiernas valresultat kan kort nämnas att Sannfinländarnas, i vissa kretsar förväntade storseger uteblev. Kanske ännu mer dramatiskt var ändå SDP:s historiskt dåliga resultat. Vi får hoppas att detta inte får några följdverkningar de kommande veckorna då vi har många viktiga beslut att fatta.

Nämnvärt är också, att tack vare SFP:s och Centerns valresultat är ALDE (Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa) den största politiska gruppen från Finland i Europaparlamentet. På europeisk nivå behöll ALDE positionen som den tredje största grupperingen i parlamentet.

Positivt är att många av de nu invalda finländska parlamentarikerna är erfarna och kunniga politiker. Intressant är också att fyra av de tretton invalda är mina nuvarande och tidigare ministerkolleger i Katainens regering. Jag tror att våra nya finländska parlamentariker har goda förutsättningar att samarbeta och åstadkomma resultat i Bryssel och Strasbourg.

Det som bekymrar mig är att deltagandet i valet blev mycket lågt. Valdeltagandet var endast 40,9 procent. Det är inte alls bra för demokratin att över hälften av de röstberättigade valde att stanna hemma. Den här trenden måste brytas om vi ska kunna stärka EU:s legitimitet.

Anmärkningsvärt är att valdeltagandet inom hela EU var 43,09 procent. I Finland ligger vi alltså för tillfället lite under EU:s medeltal. Mycket oroväckande är att valdeltagandet i några EU-länder är ännu betydligt lägre. Till exempel i Slovakien röstade bara 13 procent och i Polen bara 22,7 procent. Detta visar att det inte endast är politikerna i Finland som måste bli bättre i att få fram budskapet varför EU är så viktigt och att det faktiskt lönar sig att rösta.

Sist men inte minst vill jag ännu jag passa på att lyckoönska alla nyblivna studenter och utexaminerade från yrkesskolorna.  Grattis, ni har jobbat fint!  Även hemma hos kommer det att bli fest under helgen, då min yngsta dotter blir student. Må den blomstertid få ljuda högt i våra skolor!