Pienyrittäjän asema paranee

14.06.2014 kl. 10:28
Hallitus hyväksyi torstaina oikeusministeriön valmisteleman esityksen velkajärjestelylain muuttamiseksi. Esitys helpottaa yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn. Esityksen mukaan velkaongelmiin joutuneen yrittäjän yksityiset ja elinkeinotoiminnan velat voitaisiin järjestellä, jos yritystoiminta on melko pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen.

Hallitus hyväksyi torstaina oikeusministeriön valmisteleman esityksen velkajärjestelylain muuttamiseksi. Esitys helpottaa yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn. Esityksen mukaan velkaongelmiin joutuneen yrittäjän yksityiset ja elinkeinotoiminnan velat voitaisiin järjestellä, jos yritystoiminta on melko pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen. Lisäksi velkajärjestelyn edellytyksenä olisi, että yrittäjä pystyy maksamaan velkojaan ainakin vähän ja että elinkeinotoiminta on riittävän kannattavaa.

Nykyisin velkajärjestelyssä ei voida lainkaan järjestellä elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja. Siksi pienyrittäjällä on tänä päivänä käytännössä vain kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että yrittäjän on lopetettava elinkeinotoimintansa kokonaan velkajärjestelyyn pääsemiseksi. Toinen vaihtoehto on, että yrittäjä hakeutuu yrityssaneeraukseen. Yrityssaneeraus on kuitenkin raskas, usein yksityisen elinkeinonharjoittajan velkoihin ja varoihin nähden kallis menettely, josta aiheutuu yrittäjälle yleensä vähintään 10 000 euron kustannukset.  Uudistuksen myötä myös yrittäjän omistusasunnon suoja paranisi. Velkajärjestelyssä omistusasunto on mahdollista tietyin edellytyksin säilyttää toisin kuin yrityssaneerauksessa.

Suomessa on tällä hetkellä yli 160 000 yksinyrittäjää. Suomen tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että syntyy uusia yrityksiä, jotka omalta osaltaan ovat synnyttämässä uusia työpaikkoja ja lisää verotuloja. Siksi tarvitaan henkilöitä, jotka uskaltavat ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjyys on aina, etenkin toiminnan alussa, epävarmaa.  Yrittäjällä ei ole samanlaista tukijärjestelmää kuin palkansaajalla. Samalla yrittäjyyteen tietenkin sisältyy aina riski.  Meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää pienyrittäjien aseman parantamiseksi. Esimerkiksi pitäisi helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Toinen parannus olisi esimerkiksi sallia maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys pienyrityksille. Tämä tarkoittaa, että arvonlisävero tulisi maksettavaksi  vasta sen jälkeen kun yritys on itse saanut suorituksen myynnistään.  Näin yrityksen ei tarvitsisi  tilittää veroa jo ennen tätä.

Nyt annettu hallituksen esitys on kuitenkin yksi askel eteenpäin. Pienyrittäjällä on nyt mahdollisuus hakea  velkajärjestelyä, jos hän esimerkiksi sairauden tai elinkeinotoiminnan kannattavuuden notkahtamisen vuoksi on tullut maksukyvyttömäksi, mutta elinkeinotoiminta on alkanut sujua uudelleen niin hyvin, että velallinen pystyy sen avulla elättämään itsensä ja perheensä ja maksamaan uudet erääntyvät velkansa ajallaan, kunhan vanhat velat järjestellään. Mielestäni on sekä yhteiskunnan ja erityisesti yksittäisen yrittäjän näkökulmasta tarkoituksenmukaista ja järkevää, että yrittäjyys voi jatkua tällaisessa tilanteessa. Ehdotettu lakimuutos antaa yrittäjälle mahdollisuuden uuteen alkuun sekä yksityistalouden että elinkeinotoiminnan osalta. Esitys on kaiken kaikkiaan tärkeä askel pienyrittäjien aseman parantamiseksi. Esitys onkin jo ehtinyt kerätä kiitosta yrittäjien suunnalta. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus kutsui tätä muutosta merkittävämmäksi sitten koko lain säätämisen vuonna 1993.

Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri, RKP