Nya ministrar men samma mål

23.06.2014 kl. 10:53
När midsommaren nu står för dörren tänkte jag blicka tillbaka på den gångna våren, men även titta framåt på vad som väntar. Det måste medges att det har varit en arbetsdryg tid för regeringen. De tunga besluten i vårens ramria, där vi slog fast budgetramarna för de kommande fyra åren för att få landets ekonomi på rätt köl, var oundvikliga.

När midsommaren nu står för dörren tänkte jag blicka tillbaka på den gångna våren, men även titta framåt på vad som väntar. Det måste medges att det har varit en arbetsdryg tid för regeringen. De tunga besluten i vårens ramria, där vi slog fast budgetramarna för de kommande fyra åren för att få landets ekonomi på rätt köl, var oundvikliga. Här hade regeringen siktet inställt på kommande generationer, som vi alla bär vårt ansvar för.  Vi kan inte fortsätta finansiera välfärden med lån. Vi måste bryta skuldspiralen. Därför är det också så, att det inte finns mycket manöverutrymme nu i de så kallade mini regeringsförhandlingarna.

I samband med budgetbesluten valde Vänsterförbundet att lämna regeringen. Kort senare meddelade även Jyrki Katainen att han avgår som Samlingspartiets ordförande, och därmed även som statsminister. Jag vill ännu passa på att tacka Katainen för hans tid och insatser som Finlands statsminister. Jag värdesätter ditt arbete, Jyrki, och kommer att sakna en god kollega. Även ordförandevalet i SDP, har skapat spänning inom politiken, men jag förväntar mig att vår nya finansminister Antti Rinne tillsammans med regeringen fortsätter arbetet med att ro i land tidigare fattade beslut.  Jutta Urpilainen gjorde en gedigen insats som finansminister och det förtjänar hon ett varmt tack för.

Inkommande vecka kommer riksdagen, om allt går enligt planeran, att välja Alexander Stubb till statsminister och säkert blir det byten också på andra platser. Kommun- och trafikminister Henna Virkkunen åker till Bryssel för att ta säte i Europaparlamentet, och det återstår att se vilka de nya ministrarna blir. Oberoende av att många ministerportföljer får nya förvaltare, så är regeringens politiska sammansättning den samma. Vi kan därför vänta oss att regeringen, med en betryggande andel av platserna i riksdagen, fortsätter jobbet med att få ordning på Finlands ekonomi och välfärd enligt de överenskommelser som tidigare har gjorts under perioden.

För Svenska Folkpartiets del ska vi vara mycket nöjda med vårens EU-val och att Svenskfinlands röst även framöver hörs i parlamentet. Ur partiets synvinkel har också arbetet i regeringen gått hyggligt bra och det är här vi ska fortsätta påverka landets framtid. För SFP är det viktigt att den sittande regeringen enhälligt antog Finlands första språkstrategi, den så kallade Nationalspråksstrategin, och nu jobbas det på att verkställa startegin i praktiken. Likabehandlingslagen ligger nu i riksdagen, våldtäktslagstiftningen har skärpts, de barn och kvinnor som internerades i slutet av kriget ska nu beviljas ersättning och så vidare. Våra fotspår syns! Även inom primärnäringarna, så som yrkesfisket och jordbruket, har vi genomgående varit det parti som har kämpat med att försvara dessa näringar.  

I veckan hade jag också glädjen att föra remisdebatt i riksdagen om mitt och regeringens förslag gällande ändring av skuldsaneringslagen. Den ska underlätta småföretagarnas situation. Hittills har det inte varit möjligt att enskilda näringsidkare beviljas skuldsanering för privata skulder och skulder som hänför sig till småskalig näringsverksamhet. Nu ändrar vi på det.

Det återstår tio månader till nästa riksdagsval och många frågor som kräver hårt arbete av regering och riksdag. Nu är det ändå dags att koppla av lite, njuta av vår vackra natur, sol, hav och måsskrik. Jag önskar alla läsare en glad och avkopplande midsommar. Och kom ihåg flytvästen!

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister (SFP)