Svenskan kräver ständig bevakning !

14.09.2014 kl. 12:47
Den politiska hösten har kört igång på allvar. Det blir en arbetsdryg höst för såväl riksdag som regering. Enbart från justitieministerit har jag som mål att ännu hinna avge ca 20 lagförslag till riksdagen för behandling.

Den politiska hösten har kört igång på allvar. Det blir en arbetsdryg höst för såväl riksdag som regering. Enbart från justitieministerit har jag som mål att ännu hinna avge ca 20 lagförslag till riksdagen för behandling.

Mycket händer även i världen runt om oss. Krisen i Ukraina oroar, oberoende av om man betraktar situationen som medborgare eller beslutsfattare. Här ser jag det som viktigt att Finland håller en enig linje med EU. Önskvärt vore också att alla parter skulle inse att det som nu behövs är fred.

Under den senaste veckan har också svenskan varit mycket på tapeten. I huvudstadsregionen har det visat sig att invandrare har svårt att få integrationsutbildning på svenska. Så här får det förstås inte vara. Den som vill lära sig svenska ska också ges möjlighet till det. Det behöver naturligtvis också gälla i Österbotten!

Regeringen har också varit mycket tydlig då det gäller integrationen och rätten till språkundervisning. Vi anser att språk är nyckeln till god integration. Det finns tydliga skrivningar i bland annat nationalspråksstrategin och i principbeslutet om  Migrationens framtid 2020. Undervisning i de båda inhemska språken är viktigt för att invandrare ska komma ut på arbetsmarknaden och arbetsgivare sporras att stöda studier i finska eller svenska. Även invandrare som står utanför arbetslivet, till exempel personer som sköter barn hemma, ska ha möjlighet till studier i de båda inhemska språken. Också lagen om främjande av integration och språklagen ger tydliga riktlinjer om att användningen av båda nationalspråken skall främjas.

Själfallet är det så att myndigheterna borde upplysa invandrarna om landets tvåspråkighet, och möjligheterna att välja antingen finska eller svenska som integrations-språk. Dvs det är inte myndighetens sak, att fatta beslut för individens räkning, det beslutet ska individen få fatta själv.

Sedan kan jag inte låta bli att notera den kampanj som försiggår i Helsingfors, för att samla in pengar för att avskaffa den obligatoriska svenskan i skolan. Det finns många behjärtansvärda penninginsamlingar. För krigsdrabbade barn och familjer, för avhjälpande av svält i världen, för cancerforskning, för förbättrande av flickors rätt till till utbildning etc. Att man i Finland 2014 startar en insamling för att få bort den obligatoriska svenskan är beklämmande. Men det är lagligt, även om det är varken smakfullt eller tolerant!

 Anna-Maja Henriksson
Justitieminister