Yhdessä globaalia rikollisuutta vastaan

05.10.2014 kl. 12:36
Osallistuin kuluneen viikon aikana Washingtonissa järjestettyyn Global Alliance verkostokokoukseen verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta. Kokouksen isännöi Yhdysvaltain oikeusministeri Eric Holder. Kokous liittyy vuonna 2012 perustettuun maailmanlaajuiseen kumppanuuteen, johon Suomi on sitoutunut yhdessä 53 muun maan kanssa. Global Alliance-verkoston tavoitteena on tehostaa sekä uhrien tunnistamista ja auttamista että hyväksikäyttäjien tunnistamista ja syytteeseen asettamista.

Osallistuin kuluneen viikon aikana Washingtonissa järjestettyyn Global Alliance verkostokokoukseen verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta. Kokouksen isännöi Yhdysvaltain oikeusministeri Eric Holder. Kokous liittyy vuonna 2012 perustettuun maailmanlaajuiseen kumppanuuteen, johon Suomi on sitoutunut yhdessä 53 muun maan kanssa. Global Alliance-verkoston tavoitteena on tehostaa sekä uhrien tunnistamista ja auttamista että hyväksikäyttäjien tunnistamista ja syytteeseen asettamista.

Puheenvuorossani korostin, että hyväksikäytön tehokas estäminen edellyttää yhteistyötä monella eri tasolla. Pitkäkestoisten tuloksien aikaansaamiseksi tarvitaan yhteistyötä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja internetpalveluntarjoajien välillä. Suomessa olemme esimerkiksi levittäneet tietoa internetin riskeistä nettipoliisitoiminnan ja kansalaisjärjestöjen kampanjoinnin avulla.

Konferenssissa esille nostettujen hirvittävien esimerkkien ehkäisemiseksi meidän on kansainvälisesti tehostettava viranomaisten yhteistyötä ja kansainvälistä oikeusapua. Tämä on erittäin tärkeää, jotta kumppanuusmaat nopeasti saavat toisiltaan tarvittavat tiedot ja todisteet. Globaali rikollisuus vaatii globaalista yhteistyötä.

Vierailimme myös paikallisessa lastenasiaintalossa, jossa autetaan lapsia, jotka ovat joutuneet hyväksikäytetyiksi. Sinne on koottu tarvittavat palvelut, jotta voidaan nopeasti, lapsen ehdoilla tutkia ja selvittää tapahtunutta ja antaa lapselle sekä koko perheelle oikeanlaista hoitoa ja tukea. Lisää moniammatillista toimintaa tarvittaisiin mielestäni myös Suomessa.

Kahdenkeskisessä tapaamisessamme ministeri Holderin kanssa keskustelimme muun muassa oikeussektorin haasteista tehostaa toimintaa ja yhteistyön tärkeydestä maailmanlaajuisen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Mainittakoon vielä, että Holder oli varsin otettu Suomen matalasta vankiluvusta. Kuten tiedämme USA:n luvut ovat aivan toista luokkaa.

Korkeimmassa oikeudessa tapasin yli 80-vuotiaan, kunnioitettavan ja vielä toimeansa hoitavan tuomarin Ruth Bader Ginsburgin. Hän on toinen nainen Yhdysvaltain historiassa, joka on nimitetty korkeimman oikeuden jäseneksi. USA:n oikeusjärjestelmä eroaa monella tapaa Suomen järjestelmästä. Meillä ei luonnollisesti esimerkiksi ole erikseen liittovaltio- ja osavaltiotason tuomioistuimia. USA:n korkeimpaan oikeuteen tulee vuosittain noin 8 000 hakemusta, joista tuomarit valitsevat 70-80 tapausta, jotka käsitellään. Korkeimman oikeuden istuntokausi alkaa lokakuussa ja päättyy toukokuussa. Kaikista tapauksista tulee antaa päätös saman istuntokauden aikana.

On hyvä nähdä, että emme ole yksin ongelmiemme kanssa ja että yhteistyö on molemminpuolista työtä.

Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri (RKP)