Pressmeddelande 15.11.2014 - Småföretagens penningsituation förbättras

15.11.2014 kl. 15:59
Många små- och medelstora företags kassor är tomma för att stora företag väntar i 60 dygn med att betala räkningarna till de mindre företagen. Nuvarande lagstiftning möjliggör tyvärr detta. För de mindre företagen kan dessa pengar vara avgörande när de ska betala sina egna räkningar, omsättningsskatt, löner och investeringar. I värsta fall tvingas småföretag ta lån för att klara sina utgifter för att de inte själva fått betalt.

Småföretagens penningsituation förbättras

Många små- och medelstora företags kassor är tomma för att stora företag väntar i 60 dygn med att betala räkningarna till de mindre företagen. Nuvarande lagstiftning möjliggör tyvärr detta. För de mindre företagen kan dessa pengar vara avgörande när de ska betala sina egna räkningar, omsättningsskatt, löner och investeringar. I värsta fall tvingas småföretag ta lån för att klara sina utgifter för att de inte själva fått betalt.

Nu kommer detta problem att underlättas. Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har sett till att justitieministeriet bereder en lagändring om betalningsvillkoren i kommersiella avtal. Henrikssons förslag innebär att betalningstiden får överskrida 30 dagar endast om det uttryckligen avtalats om detta. Det betyder att 30 dagar ska bli den normala betalningstiden.

- I praktiken ska småföretagen då snabbare kunna få betalt för sålda varor och tjänster. Detta skulle vara en klar förbättring. Ett litet företags omsättning kan vara väldigt beroende av en stor kund, och därför kan hela företagets verksamhets äventyras av långt utdragna betalningstider. Detta måste åtgärdas, för vi behöver varje företag som kan sysselsätta, säger Henriksson.

Henrikssons förslag fick omedelbart tack från Företagarna i Finland, vars vd Jussi Järventaus hoppas att ärendet behandlas möjligast fort i riksdagen.