Statsrådets hälsning vid Fastighets Ab Mittistans invigningsfest sö. 11.1.2015 kl. 14

11.01.2015 kl. 13:51
Det är en ära och glädje att idag få delta i festligheterna och framföra statsrådets hälsning här vid invigningen av Fastighets Ab Mittistan.
On ilo ja kunnia saada tänään osallistua Fastighets Ab Mittistanin avajaisjuhliin ja esittää valtioneuvoston tervehdys.

Bästa festpublik, ärade närpesbor
Hyvä juhlayleisö, arvoisat närpiöläiset

Det är en ära och glädje att idag få delta i festligheterna och framföra statsrådets hälsning här vid invigningen av Fastighets Ab Mittistan.
On ilo ja kunnia saada tänään osallistua Fastighets Ab Mittistanin avajaisjuhliin ja esittää valtioneuvoston tervehdys.  

Vad kan vara trevligare än att i början av det nya året få inviga denna länge efterlängtade byggnad. Många är ni närpesbor, företagare, föreningsaktiva, kultursjälar och beslutsfattare som berörs och kan glädjas över att få se det lyckade resultatet av det stora projektet och den betydande satsning som Mittistan-huset innebär. I den tid vi nu lever i är det inte alla kommuner eller städer förunnat att kunna få se en sådan här satsning förverkligas. Därför vill jag särskilt också gratulera Närpes stad, som haft en betydande roll för att ro i hamn projektet. Idag, när såväl staten som kommunerna kämpar med sin ekonomi, är det en ytterst välkommen signal man ger här i Närpes. Trots ekonomiskt kämpiga tider, finns här framtidstro och samarbetsvilja. Det är värdefullt, för tillsammans kan man åstadkomma så mycket mera än ensam.

Arvoisat kuulijat,

On ilahduttavaa, että olette jo suunnitteluvaiheessa huomioineet tulevat tarpeet ja että tavoitteenanne on ollut luoda monitoiminen kohtauspaikka keskelle kaupunkia. Paikka, jonne kaikki ikään katsomatta ovat tervetulleita. Te olette onnistuneet yhdistämään julkisen, yksityisen ja aatteellisen toiminnan tavalla, jota voidaan pitää esimerkkinä muille.

[Det är glädjande att se att ni redan i planeringsskedet har lyckats se framåt och att ni verkligen har tagit sikte på att skapa en mångfunktionell samlingsplats i hjärtat av staden. En plats för alla, så väl ung som gammal. Att sammanföra den offentliga, kan tjäna som förebild för andra. ]


Bästa åhörare,

Att under samma tak lyckas samla bland annat hotell- och restaurangverksamhet, konferensutrymmen, företagshotell, hälsovårds- och friskvårdstjänster samt utrymmen som ger rum för olika former av kultur är på alla sätt en verklig bedrift. Det kommer att ge synbara resultat i form av synergier och samverkan. Denna satsning kommer också förhoppningsvis att stärka och liva upp stadens sociala, kulturella och samhälleliga liv.

I en stad där företagsamheten till och med kan betraktas som en livsstil medför Mittistan-huset med all säkerhet nya möjligheter för företagarna. Att projektet redan från planeringsskedet har skapat sysselsättning råder det knappast någon tvekan om. Även när huset nu står färdigt kommer det att ge nya möjligheter för traktens invånare att aktivera sig i olika former och skapa (fritids)sysselsättning. Mittistan-huset svarar även på näringslivets behov av nya utrymmen och funktioner.

Vi människor mår bra av att mötas, vara tillsammans och göra saker tillsammans. Det är också därför torgen i städerna i tiderna byggdes för att vara samlingsplatser som möjliggjorde olika möten, förutom att torget också naturligtvis fungerade som handelsplats. Mittistan-huset kan därför ses som en modern version och utveckling av det gamla torget, en sann mötesplats för Närpesbor och hitresta, just intill torget.

Alla människor har vi behov av att uttrycka oss på något sätt. Någon spelar ett instrument, någon stickar medan någon tycker om att måla akvarellmålningar. Kultursalen, konstaulan och den högklassiga biograftekniken i huset ger både rum för att uttrycka sig och att ta del av kultur. Traktens aktiva föreningsliv ges samtidigt nya möjligheter att skapa verksamhet.

Bästa åhörare,

Avslutningsvis vill jag på statsmaktens vägnar önska Mittistan-projektets alla aktörer samt staden och dess invånare mycket nöje och glädje i detta hus. Att kalla denna byggnad för möjligheternas hus är helt berättigat.

Jag är övertygad att denna imponerande samlingsarena med sina många funktioner kommer att betjäna flera generaitoner närpesbor i framtiden. Jag vill gärna se huset som ett tecken på att Närpes utvecklas, mår bra och kan se framåt med en klar vision om vad lokalsamhället behöver för att fortleva än mer livskraftigt, samlat och berikat än förut.