Förbättringar i företagens betalningstider

21.01.2015 kl. 11:04
Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson föreslår att lagen om företagens betalningstider ändras. Lagen föreslås ändras så att betalningstiden mellan företag inte ska få överskrida 30 dygn, ifall det inte uttryckligen avtalats om detta. Nu är betalningstiden 60 dygn.


Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Kortare betalningstider bra för små och medelstora företagen.

Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson föreslår att lagen om företagens betalningstider ändras. Lagen föreslås ändras så att betalningstiden mellan företag inte ska få överskrida 30 dygn, ifall det inte uttryckligen avtalats om detta. Nu är betalningstiden 60 dygn.

- Lagförslaget är en förbättring för de små och medelstora företagen. I praktiken innebär det att företagen får snabbare betalt för de tjänster och produkter de sålt. Detta kan vara avgörande för många mindre företags möjligheter att betala sina egna räkningar och löner i tid och att kunna göra investeringar, säger minister Henriksson.

Som stöd för förslaget ligger utredningar som justitieministeriet har gjort tillsammans med näringslivets organisationer om företagens betalningstider. Utredningarna stöder uppfattningen att betalningstiderna har blivit längre.

- Justitieminister Henriksson har igen gjort ett fint arbete för de små och medelstora företagen. Tidigare denna valperiod har Henriksson förnyat skuldsaneringslagen, vilket öppnade möjligheten också för småföretagare att söka skuldsanering. Detta visar att SFP nog är det företagsvänligaste partiet, säger SFP:s ordförande, försvarsminister Carl Haglund.