Svar till Sture Bergqvist i ÖT 7.2.2015

12.02.2015 kl. 11:22
Sture Bergqvist kritiserar i sin insändare (ÖT 7.2.2015) regeringens förslag att ändra betalningstiderna mellan företag från 60 till 30 dagar. Det har han naturligtvis sin fulla rätt att göra. Jag vidhåller ändå att det är en viktig lagändring som befrämjar just de små- och medelstora företagens situation.

Svar till Sture Bergqvist

Sture Bergqvist kritiserar i sin insändare (ÖT 7.2.2015) regeringens förslag att ändra betalningstiderna mellan företag från 60 till 30 dagar. Det har han naturligtvis sin fulla rätt att göra. Jag vidhåller ändå att det är en viktig lagändring som befrämjar just de små- och medelstora företagens situation. 

Lagförslaget om att förkorta företagens betalningstider kom till via ett gott samarbete med Företagarna i Finland och Finlands Näringsliv EK.  Vi gjorde en utredning av betalningstidernas praxis och utveckling som Justitieministeriet höll i trådarna för. Av de aktörer som gav utlåtande om lagförslaget var det få som understödde en tvingande lagstiftning på 30 dagar. Företagssektorn är, som vi vet, allt annat än homogen och det finns även situationer och nischer där det finns ett motiverat behov av längre betalningstider. En tvingande lagstiftning kunde få negativa effekter för bl.a. specialhandeln, t.ex. båthandeln och andra säsongsbranscher, som har behov av längre betalningstider.

Liksom näringslivsorganisationerna, tror jag att lagändringen kommer att fungera som en viktig vägvisare om att utgångspunkten för godtagbar betalningstid är 30 dagar och att lagen därmed kan styra utvecklingen i rätt riktning för att underlätta många företagares situation.

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister (SFP)