Intressanta dagar i London - Magna Carta 800 år (ÖT 1.3.2015)

01.03.2015 kl. 13:24
Den gångna veckan bjöd på intressant omväxling, då jag tillsammans med Finlands riksåklagare Matti Nissinen deltog i en internationell konferens, Global Law Summit i London. Detta evenemang ordnades för att uppmärksamma att det i år gått 800 år sedan den rättsliga deklarationen Magna Carta fastställdes av kungen i England år 1215.

Den gångna veckan bjöd på intressant omväxling, då jag tillsammans med Finlands riksåklagare Matti Nissinen deltog i en internationell konferens, Global Law Summit i London. Detta evenemang ordnades för att uppmärksamma att det i år gått 800 år sedan den rättsliga deklarationen Magna Carta fastställdes av kungen i England år 1215. Magna Carta stärkte rättsskyddet bland annat mot godtycklig rättskipning och skapade också grunden för rättsstats- och legalitetsprincipen och legalitetstraditionen både i Storbritannien och i en bredare utsträckning i världen.

Konferensen samlade över 2200 deltagare, som representerade juridik, affärslivet, förvaltning och politik från olika delar av världen. På plats var också ca 100 ministrar, bland dessa t.ex. USA:s justitieminister Eric Holder. I programmet ingick föreläsningar, tal, paneldiskussioner och workshoppar.

Själv deltog jag bl.a. i en panel som diskuterade utmaningarna som hänför sig till säkerställandet av grundläggande och mänskliga rättigheter vid bekämpningen av terrorism. I panelen deltog också mina ministerkollegor från Turkiet, Litauen och Storbritannien samt statsåklagaren från Kenya.  Vi kunde notera att erfarenheterna i våra länder är väldigt olika. Vi var eniga om vikten av att informationsgången fungerar mellan våra myndigheter. Också i kampen mot terrorismen är det viktigt att minnas de mänskliga rättigheterna och att åtgärder alltid bör baseras på lag.

Under vistelsen i London besökte jag också Finlands ambassad, Storbritanniens högsta domstol och det brittiska parlamentet. Det var mycket intressant att få bekanta sig med det ståtliga parlamentshuset samt de långvariga traditioner och seder som hör till arbetet i parlamentet. Anmärkningsvärt är att elektronisk omröstning inte ännu införts i det brittiska parlamentet.  En annan ganska häpnadsväckande omständighet är att alla ledamöterna i parlamentets underhus (House of Commons) inte ryms samtidigt in i plenisalen. Om man inte kommer tillräckligt tidigt, får man helt enkelt vänta utanför! Detta skulle nog vara en ganska otänkbar tanke i vår finländska riksdag.

I parlamentet träffade jag också lagutskottets ordförande, liberaldemokraten Sir Alan Beith, en sann brittisk gentleman med ett personligt intresse för Skandinavien. Han är medlem i parlamentet sedan 1973, en verkligen imponerande karriär.

I London hade jag också den stora äran att få delta i en mottagning på Buckingham Palace. Mottagningens värdinna var drottning Elizabeth II. Det var nästan en overklig känsla att få se det berömda slottet inifrån och att träffa drottningen, som regerat sedan 1952.

 

Anna-Maja Henriksson, justitieminister (sfp)