Svar till Bo-Erik Johansson (ÖT 28.2.2015)

28.02.2015 kl. 17:39
I sin insändare 25.2 (ÖT) frågar Bo-Erik Johansson varför undertecknad som justitieminister inte har granskat riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars lagmotion. Gällande detta vill jag passa på att informera Johansson att det inte hör till justitieministerns eller justitieministeriets uppgift eller behörighet att granska de enskilda riksdagsledamöternas lagmotioner.

I sin insändare 25.2 (ÖT) frågar Bo-Erik Johansson varför undertecknad som justitieminister inte har granskat riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars lagmotion. Gällande detta vill jag passa på att informera Johansson att det inte hör till justitieministerns eller justitieministeriets uppgift eller behörighet att granska de enskilda riksdagsledamöternas lagmotioner.

 

Johansson nämner också vårdreformen och grundlagsutskottets ställningstagande om den. I detta sammanhang vill jag nämna att justitieministeriet redan i höstas gav ett utlåtande om vårdreformsförslaget. I det utlåtandet konstaterade justitieministeriet att förslaget är problematiskt i förhållande till grundlagen. Detta med tanke på t.ex. bristande medborgarinflytande och enskilda kommuners ställning. I sitt utlåtande om vårdreformen för ca en vecka sedan uppmärksammade också grundlagsutskottet just dessa saker. Dessa problem borde därför inte ha kommit som en överraskning för någon politiker. Själv hade jag önskat att dessa problem skulle ha lösts före förslaget skickades till riksdagen.

 

Anna-Maja Henriksson, justitieminister (SFP)