Svar till rapportering om SFP:s skattepolitik -"Märklig rapportering" (HBL, 4.3.2015)

04.03.2015 kl. 08:54
Hufvudstadsbladet rapportering om SFP-kandidaternas syn på partiets skattepolitik är ytterst märklig. Rubrikerna om att ”SFP:are går mot eget parti” och ”en klar opposition” är rejält överdrivna i klassisk kvällstidningsanda. Det heter att man hittat tio kritiska röster då man sänt ut en förfrågan till SFP:s åttio kandidater i valet. I verkligheten var de kritiska rösterna bara ett fåtal.

Märklig rapportering

Hufvudstadsbladet rapportering om SFP-kandidaternas syn på partiets skattepolitik är ytterst märklig. Rubrikerna om att ”SFP:are går mot eget parti” och ”en klar opposition” är rejält överdrivna i klassisk kvällstidningsanda. Det heter att man hittat tio kritiska röster då man sänt ut en förfrågan till SFP:s åttio kandidater i valet. I verkligheten var de kritiska rösterna bara ett fåtal.

SFP har ett långt skattepolitiskt program och dessutom ett flertal skrivningar om skatter i vårt valprogram. I själva artikeln hittar man tre citat där kandidater ifrågasätter en enskild skrivning i programmet. De andra citaten som utannonseras som kritiska står inte  i strid med vårt valprogram.

Däremot fanns det flera kandidater som med sina kommentarer vill klargöra var partiet står. Själv hörde jag till dem. Till min stora förvåning blev jag av HBL kategoriserad som kritiker, trots att jag inledde mitt svar till Hbl med att berätta att jag står bakom SFP:s valprogram. Genom att endast citera valda delar av mitt svar lyckades Hbl skapa en felaktig bild. Tyvärr var jag inte den enda som var citerad på ett utvalt sätt för att uppnå Hbl:s uppenbara  syfte, att påvisa splittring inom SFP.

Det är givetvis så att det finns nyansskillnader inom partiets kandidatbukett vad skattefrågor beträffar. Det här är mer än naturligt. Någon intern opposition eller partimedlemmar som går mot partiet kan man dock inte tala om.

Media bör naturligtvis kritiskt granska partiernas skattepolitik. Den här gången lämnar Hufvudstadsbladets rapportering dock mycket att önska. Hbl:s reportage i papperstidningen med helsidesbilden där vår partiordförande sitter och blundar är något av kronan på verket. SFP och dess ordförande blundar nog inte för det faktum att Finlands skattepolitik behöver nya linjer för att befrämja sysselsättningen och den vägen minska utanförskapet och den ökande fattigdomen i vårt land.

Anna-Maja Henriksson
Vice ordförande, SFP