Svar till Bo Holmberg (VBL, 13.3.2015)

13.03.2015 kl. 16:23
Bo Holmberg anser (VBL 10.3.2015) att min åsikt om att SFP arbetar för de mest utsatta saknar täckning. I en tid när Finland tampas med stora strukturella utmaningar och ett tufft ekonomiskt läge har Svenska Folkpartiet och jag genomgående i den sittande regeringen verkat för lösningar som är sådana att de som har det allra svårast ska drabbas så lite som möjligt. Den politiken kommer jag också att fortsätta driva.

Svar till Bo Holmberg

Bo Holmberg anser (VBL 10.3.2015) att min åsikt om att SFP arbetar för de mest utsatta saknar täckning. I en tid när Finland tampas med stora strukturella utmaningar och ett tufft ekonomiskt läge har Svenska Folkpartiet och jag genomgående i den sittande regeringen verkat för lösningar som är sådana att de som har det allra svårast ska drabbas så lite som möjligt. Den politiken kommer jag också att fortsätta driva.

Vi blundar inte för det faktum att Finland inte kan leva över tillgångarna och fortsätta finansiera välfärden med lån. Det innebär att samtidigt som vi inser att det är nödvändigt att förnya Finland, måste vi göra det så att vi också tar ansvar för de grupper som har det svårast.

Till exempel var genomförandet av garantipensionen senaste period också mycket viktigt för oss. Nu gäller det att se till att garantipensionens nivå kan hållas och helst förbättras nästa period.

När det gäller de mest utsatta i samhället har jag och SFP aktivt jobbat för att t.ex. förbättra de papperslösas rätt till vård och vi har också aktivt drivit en höjning av flyktingkvoten. För mig är det viktigt att det sociala samvetet finns med vid borden där besluten fattas.

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister