Ingen reservplan för svenskan (Västis, HBL, 2.4.2015)

02.04.2015 kl. 16:19
På ledarplats i HBL, ÖN och VN ingick på tisdag (31.3) ett inlägg om huruvida det behövs en reservplan för svenskan i Finland på basis av riksdagskandidaters svar i HSS Medias kandidattest. Jag blev också mycket förvånad då jag i de österbottniska tidningarna ÖT och VBL den 29.3 läste att jag inte skulle ha tagit ställning till frågan om det behövs en reservplan.

Ingen reservplan för svenskan

På ledarplats i HBL, ÖN och VN ingick på tisdag (31.3) ett inlägg om huruvida det behövs en reservplan för svenskan i Finland på basis av riksdagskandidaters svar i HSS Medias kandidattest. Jag blev också mycket förvånad då jag i de österbottniska tidningarna ÖT och VBL den 29.3 läste att jag inte skulle ha tagit ställning till frågan om det behövs en reservplan. I kandidattestet har jag tyvärr i misstag markerat fel svarsalternativ. Avsikten var att svara ”helt av annan åsikt” och detta är nu korrigerat i testet.

Mitt svar är klart. Jag anser inte att vi behöver en reservplan för det svenska i Finland. Jag hade också motiverat mitt svar i kandidattestet så här: ”Vi ska jobba för att svenskan ska vara ett obligatoriskt ämne i skolan under lång tid framöver! Under den nuvarande riksdagsperioden har jag som justitieminister aktivt varit med och jobbat fram landets första Nationalspråksstrategi. Vi ska vara pro-aktiva men akta oss för att gräva egna fallgropar!”

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister, kandidat i riksdagsvalet, SFP