Svar till Ole Sten – Företagen i nyckelposition! (VBL, ÖT 8.4.2015)

08.04.2015 kl. 08:37
Företagaren Ole Sten ondgör sig över att riksdagsvalskandidaterna talar för företagarna såhär i valtider och anser att det handlar om oärligt röstfiske.

För egen del har jag under de senaste fyra åren besökt ett stort antal företag, såväl mindre som större runtom i vårt land. Påminner mig också om att jag gjorde ett besök till Ole Stens företag i Korsnäs hösten 2011 efter föregående riksdagsval

Svar till Ole Sten – Företagen i nyckelposition!

Företagaren Ole Sten ondgör sig över att riksdagsvalskandidaterna talar för företagarna såhär i valtider och anser att det handlar om oärligt röstfiske.

För egen del har jag under de senaste fyra åren besökt ett stort antal företag, såväl mindre som större runtom i vårt land. Påminner mig också om att jag gjorde ett besök till Ole Stens företag i Korsnäs hösten 2011 efter föregående riksdagsval. Också SFP:s partiordförande Carl Haglund har rört sig aktivt ute bland företagarna under sin ministerperiod. För oss i SFP är det nämligen viktigt att lyssna in vad företagarna anser fungera väl och hur de ser på sina framtidutsikter och vilka förändringar de önskar. Vi vet att det är med fler jobb som vi ska lyfta Finland och att våra små- och medelstora företag är i nyckelposition, då det gäller att skapa nya arbetsplatser.


Bland de önskemål som kommit fram kan nämnas slopandet av behovsprövningen av arbetskraft. Den signalen har kommit från ett flertal företag såväl i Österbotten som i Nyland. Dvs man vill att det ska gå att anställa en utlänning som kommer utanför EU-området utan att man först ska behöva få klartecken av myndigheterna att det inte finns någon finländare som lämpar sig för arbetsuppgiften. Detta är också en linje som SFP driver, i motsats till SDP som inte vill lindra upp den här regeln. Företagen har också önskat sig mindre byråkrati och ändring vad gäller momsinbetalningen. Också på dessa punkter är vi beredda att jobba för mera företagsvänliga lösningar. Vi vill också stärka företagarnas socialskydd.


Under den här regeringsperioden har jag fört en ändring av skuldsaneringslagen till riksdagen som betyder att egenföretagare kan beviljas skuldsanering. Det var inte tidigare möjligt. Vad gäller ändringen av reglerna om betalningstiderna mellan företag till 30 dagar istället för 60 dagar, anser jag att detta är en förbättring för de mindre företagen. Ole Sten har rätt i det att man fortfarande kan avtala om längre tider. Men utgångspunkten är nu 30 dagar och inte 60, och det i sig är en stark signal för vad man i Finland anser vara en skälig tid. Som Sten säkert vet, varierar också situationen inom olika branscher, och bl.a. för de mera säsongbetonade branscherna hade en tvingande lagstiftning om betalningstider varit besvärlig. Detta framkom i hörandet av ca 1 500 företag som fick säga sin åsikt före lagändringen via den enkät som näringslivsorganisationerna gjorde.


Om Sten sedan är missnöjd med det arbete Företagarna i Finland gör, måste han naturligtvis vända sig till dem.

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister,
riksdagsvalskandidat, SFP