Dags för rättvist närståendevårdarsystem (VBL, 14.4.2015)

12.04.2015 kl. 15:25
En grupp i vårt samhälle som gör en otrolig insats, är de som tar hand om sina nära och kära som annars inte skulle klara av vardagen där hemma. Ofta är det den ena av makarna som vårdar den andra som är i sämre skick. Vi kallar dem allmänt till närståendevårdare.

Dags för rättvist närståendevårdarsystem

En grupp i vårt samhälle som gör en otrolig insats, är de som tar hand om sina nära och kära som annars inte skulle klara av vardagen där hemma. Ofta är det den ena av makarna som vårdar den andra som är i sämre skick. Vi kallar dem allmänt till närståendevårdare. Inom äldreomsorgen har närståendevårdarna redan idag en mycket betydande roll i och med det stora arbete de gör för att den vårdbehövande ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Systemet innebär stora inbesparingar vad gäller samhällets vårdkostnader.

Jag och SFP anser att det är dags att ge närståendevårdarna den uppskattning de förtjänar samt bygga upp ett för alla närståendevårdare jämlikt ersättningssystem. För tillfället varierar kriterierna för närståendevårdarnas ersättning mellan kommunerna, vilket försätter medborgarna i en ojämlik situation. Detta är inte rättvist, och vi har en längre tid påtalat behovet av förändring. Närståendevårdarnas arbete är lika värdefullt oberoende av i vilken kommun personen råkar bo. För att skapa ett mera rättvist system bör utbetalningen av na?rsta?endeva?rdarnas ersättning överföras till FPA på lika grunder. Också beskattningen av ersättningen borde ses över.

Det är också viktigt att de som fungerar som närståendevårdare ges möjlighet till avlastning. Ingen orkar vara vårdare dygnet runt utan egen tid för vila och rekreation. Därför behöver de även i praktiken kunna ta ut sina lagstadgade lediga dagar.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister

Kandidat i riksdagsvalet, SFP