Saker sköter sig inte av sig själv! (14.4.2015, ÖT)

14.04.2015 kl. 11:41
Då man följer med nyhetsrapporteringen förmedlas lätt bilden av att väldigt litet gått framåt under denna regeringsperiod. Tack och lov är verkligheten delvis en annan. Vad gäller mitt ministerium har väldigt många saker varit på agendan och också förts framåt. Låt mig nämna några exempel.

Saker sköter sig inte av sig själv!


Då man följer med nyhetsrapporteringen förmedlas lätt bilden av att väldigt litet gått framåt under denna regeringsperiod. Tack och lov är verkligheten delvis en annan. Vad gäller mitt ministerium har väldigt många saker varit på agendan och också förts framåt. Låt mig nämna några exempel. 

För första gången i landets historia har regeringen godkänt en Nationalspråksstrategi. Styrgruppen leddes av statsminister Katainen och jag fungerade som dess viceordförande. Slutresultatet tar fasta på att vårt land också framöver skall ha två nationalspråk, som ska synas höras och respekteras. Vi vill se mera språkbad och vi vill överhuvudtaget att våra myndigheter då de anställer folk, ska fästa mer uppmärksamhet också vid behovet av kunskaper i det andra inhemska. Nu är det viktigt att jobbet med strategin får en fortsättning i nästa regering. Jag är beredd att på bred front arbeta för att så ska bli fallet.

För mig har det också varit viktigt att kunna driva igenom strängare lagstiftning då det gäller sexualbrotten. Nu har våldtäktslagstiftningen skärpts och s.g.s. alla sexualbrott lyder nu under allmänt åtal. Sexköpslagen har skärps för att ge bättre skydd till offer för mänskohandel och koppleri. Att stärka brottsoffrens ställning har också varit en av mina ledstjärnor under perioden. Vi behöver fler skyddshem och vi behöver dygnet runt fungerande brottsofferjour. Införande av en brottsofferavgift för dem som begår brott är ett sätt att stärka finansieringen av dessa tjänster. Därför har jag också aktivt drivit den frågan. Listan på saker som gått framåt under perioden kan göras lång.

Vi har skärpt snabblånelagstiftningen, vi har gjort det lättare för småföretagare att få skuldsanering, jag har drivit igenom en ny faderskapslag så man kan erkänna faderskapet på rådgivningen, vi har en ny diskrimineringslag, en ny stiftelselag, ny lag om andelslag, ny teckenspråkslag etc. 

Ingenting skulle man ändå åstadkomma, om man inte klarade av att samarbeta med andra. Det är viktigt att minnas. Men det som är lika viktigt att inse, är att det alltid behövs mänskor som driver frågor som de vill se resultat i. Inget kommer av sig själv. Jag är beredd att fortsätta jobba för ett starkt Österbotten, för ett öppet, företagarvänligt och tvåspråkigt Finland.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, SFP

Kandidat i riksdagsvalet