Pressmeddelande 12.5.2015

12.05.2015 kl. 12:24
Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson är det viktigt att det aktiva arbetet mot diskriminering får en fortsättning även under de följande fyra åren.

Justitieminister Henriksson: Arbetet mot diskriminering måste fortsätta även under de följande fyra åren

 

Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson är det viktigt att det aktiva arbetet mot diskriminering får en fortsättning även under de följande fyra åren.

 

- Diskriminering måste förebyggas på alla nivåer i samhället. Den nya diskrimineringslagen ger ett bredare skydd mot diskriminering än den tidigare lagstiftningen. Diskriminering kan dock inte undanröjas enbart genom reglering. För att arbetet mot diskriminering ska leda till resultat behövs det också konkreta åtgärder och en attitydförändring i vårt samhälle. Därför önskar jag att också den nya regeringen inser vikten av dessa frågor och fortsätter det aktiva arbetet mot diskriminering, säger justitieminister Henriksson.

 

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i ministerkonferensen IDAHO

2015 Forum den 11-12.5 i Montenegro. Konferensens tema är bekämpning av hatbrott. Under konferensen uppmärksammas också den internationella dagen mot homofobi och transfobi som firas den 17 maj.

 

- För att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas måste man kunna trygga vars och ens personliga säkerhet, sade justitieminister Henriksson i sitt tal vid konferensen.

 

Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Den nya lagen ger ett bredare skydd mot diskriminering än den tidigare lagstiftningen. Skyddet mot diskriminering är likvärdigt, oavsett om diskrimineringen grundar sig på etniskt ursprung, ålder, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller en person.