Pressmeddelande, 13.05.2015

13.05.2015 kl. 13:35
Nationalspråkstrategins mellanrapport publicerades idag.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är mycket nöjd med arbetet kring nationalspråksstrategin.

Justitieminister Henriksson:

Arbetet med nationalspråksstrategin bör fortsätta

 

Nationalspråkstrategins mellanrapport publicerades idag.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är mycket nöjd med arbetet kring nationalspråksstrategin.

 

− Mellanrapporten är en viktig etapp. Den visar att arbetet med nationalspråksstrategin har gett resultat, samtidigt som mycket ännu kvarstår att göra, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

 

Justitieminister Henriksson hoppas att den kommande regeringen aktivt kommer att fortsätta arbetet med nationalspråksstrategin.

 

− Det är bra att komma ihåg att nationalspråksstrategin fick sitt startskott då man på bred front inom Folktinget tillsammans med president Martti Ahtisaari jobbade fram den så kallade Ahtisaari-rapporten.  Anmärkningsvärt är att sju av riksdagens åtta partier, inklusive det kommande statsministerpartiet centern har omfattat Ahtisaarirapporten. Jag utgår därför ifrån att den kommande regeringen värdesätter det arbete som gjorts hittills och förstår att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med nationalspråksstrategin.

Detta för att på lång sikt trygga två levande nationalspråk, finska och svenska, säger minister Henriksson.

 

Statsrådet godkände Finlands genom tiderna första nationalspråksstrategi i december 2012.