PRESSMEDDELANDE 2.6 2015 - Henriksson varnar för domstolsinbesparingar

02.06.2015 kl. 09:11
Domstolarnas och rättsvårdens resurser skärs ned med 20 miljoner euro 2018 och ytterligare 40 miljoner 2019.
– Dessa enorma inbesparingar på rättsvården ska göras genom att utöka polisens rätt att avgöra brottsmål. Är det förenligt med Finlands rättsstatsprinciper, frågade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson i riksdagens debatt om regeringen Sipiläs program på tisdagen.

PRESSMEDDELANDE 2.6 2015

 

Henriksson varnar för

domstolsinbesparingar

 

Domstolarnas och rättsvårdens resurser skärs ned med 20 miljoner euro 2018 och ytterligare 40 miljoner 2019.

– Dessa enorma inbesparingar på rättsvården ska göras genom att utöka polisens rätt att avgöra brottsmål. Är det förenligt med Finlands rättsstatsprinciper, frågade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson i riksdagens debatt om regeringen Sipiläs program på tisdagen.

Inbesparingen är omnämnd i en av bilagorna till regeringsprogrammet. Enligt skrivningen skulle inbesparingar på rättsvården göras genom att brottsmål som i dag behandlas i allmänna domstolar, där maximistraffet är fängelse i högst 2 år, ska förpassas till polisen att avgöra. Åklagaren skulle fastställa straffet och den åtalade kunde föra ärendet till domstol om hon eller han så önskar.

– Detta skulle betyda att exempelvis misshandelsmål och bedrägerier kunde avklaras i polisbilens baksäte. Den här inbesparingsåtgärden kan bli nog så giftig för vårt rättsväsende och hela rättsvården. Man har heller inte tänkt hur brottsoffrets ställning ska stärkas, säger Henriksson.

– Vi behöver förenkla processerna, till exempel i rattfyllerimål, men det behöver göras med eftertanke.

 

Tilläggsuppgifter: Anna-Maja Henriksson 050-512 2377