Öppningstal på landskapsfesten - Pop-up Österbotten, 11.6.2015

11.06.2015 kl. 15:01
Idag känns det gott att vara Österbottning. Österbotten har intagit Helsingfors. Någon annan slutsats kan man inte dra, då vi idag samlas här i Helsingfors på Senatstorget. Det visar på mod och framåtanda. Just de egenskaper som förknippas med Österbotten och med österbottningen.

Mina damer och herrar, alla vänner av Österbotten

Kaikki Pohjanmaan ystävät, Hyvät naiset ja herrat.

Idag känns det gott att vara Österbottning. Österbotten har intagit Helsingfors. Någon annan slutsats kan man inte dra, då vi idag samlas här i Helsingfors på Senatstorget. Det visar på mod och framåtanda. Just de egenskaper som förknippas med Österbotten och med österbottningen.

Landet befinner sig just nu i en djup ekonomisk svacka. Tillväxten är svag och utmaningarna för att få landets ekonomi i balans stora. För att svänga skutan Finland på rätt köl behövs hela landets insats. Det handlar om skapande av nya jobb, att kunna stärka förutsättningarna för våra företag att växa och utvecklas samt internationaliseras. Att göra arbetsmarkanden mer flexibel. Att ta vara på den initiativrikedom som finns och de styrkor vi har i landets olika regioner. I regeringen Sipiläs program eftersträvas en sysselsättningsgrad på 72 %. Det är en bra målsättning. Idag ligger landet på  68 %.

Mutta – hyvät ystävät – Pohjanmaa on jo saavuttanut tämän. Työllisyysaste maakunnassamme on jo sillä tasolla, johon hallitus tähtää. Totuus on, että me olemme se maakunta, jossa on melkein maan paras työllisyysaste ja matalin työttömyystaso. Sen takia voimme hyvällä omallatunnolla sanoa, että jos koko maamme olisi kuin Pohjanmaa niin emme näkisi yhtä paljon ongelmia maan taloudessa kun nyt.

Men, bästa vänner Österbotten är redan där. Sysselsättningsgraden i vårt goda landskap ligger redan på den nivå som regeringen har som mål. Faktum är ju att vi är det landskap i landet som har den nästan bästa sysselsättningsgraden och den lägsta arbetslösheten. Därför kan med gott samvete säga, att skulle hela landet se ut som Österbotten, ja då skulle vi inte ha så stora problem med landets ekonomi som vi har idag.

Tämän takia on tärkeää, että päätökset kansallisella tasolla tukevat jatkossakin Pohjanmaan kehitystä, ja vahvistavat maakunnan taloudellisia edellytyksiä. Tämä on itse asiassa koko maamme intressi. Toimivat liikenneväylät, lentokentät, satamat ja rautatiet ovat keskeisessä osassa maakunnan menestyksen kannalta.

Men också därför är det så viktigt, att de beslut som fattas på det nationella planet är sådana att de kan fortsätta trygga förutsättningarna för att utveckla och stärka Österbotten vidare. Det ligger i själva verket i hela landets intresse. Fungerande trafikleder, flygfält, hamnar och järnväg, är A och O också för Österbottens fortsatta framgång.

Tämän takia on tärkeää, että päätökset kansallisella tasolla tukevat jatkossakin Pohjanmaan kehitystä, ja vahvistavat maakunnan taloudellisia edellytyksiä. Tämä on itse asiassa koko maamme intressi. Toimivat liikenneväylät, lentokentät, satamat ja rautatiet ovat keskeisessä osassa maakunnan menestyksen kannalta myös jatkossa.

Vi har ett otroligt fint näringsliv i landskapet, bestående av spetskunskap inom många områden. Energiklustret, båtklustret, livsmedels och metallindustrin bara för att nämna några. Många är också här i Helsingfors nu. Under de kommande dagarna har befolkningen här i huvudstadsregionen och säkert också en hel del turister möjlighet att bekanta sig med delar av vad Österbotten har att erbjuda.

Och det är ju inte lite det. I Österbotten har vi också en fantastisk natur. Närheten till havet ger oss så mycket mer – inte bara färjan över till Umeå. Jag vill också säga det, att det Goda Livet finns i Österbotten. trygga boendemiljöer, närhet till service för såväl ung som gammal.

För att inte glömma det rika kulturlivet som finns i vårt goda landskap. Sången, musiken, teatern, konsten över lag är viktiga element i den österbottniska identiteten.

Bästa vänner, Österbotten är också landets mest tvåspråkiga landskap, något som berikar oss mycket.

Pohjanmaa on myös aina kohdistanut katseensa ulospäin, kohti Ruotsia, Pohjoismaita, Eurooppaa ja koko maailmaa. Järkevä suhtautuminen siihen mikä on ollut erilaista, on yksi tärkeä syy Pohjanmaan menestykseen. Pohjalainen on aina avoimin mielin käärinyt hihat, ottanut vaikutteita muualta maailmasta ja ollut valmis tekemään työtä ahkerasti ja yhdessä. Yhteen hiileen puhaltaminen on aina ollut ja tulee myös olemaan vahvuutemme.

Österbotten har också alltid vänt blickarna utåt, mot Sverige, mot norden mot Europa och världen. Det är med en sund inställning till det som varit annorlunda som också Österbotten kan tacka mycket av sina framgångar för. Med ett öppet sinne har österbottningen alltid kavlat upp ärmarna, tagit intryck från omvärlden och varit beredd att jobba hårt och tillsammans. Ti arbeit ilag har varit och kommer att vara vår styrka.

 

Hyvät ystävät,

Katselen tänään ylpeydellä tätä mini-Pohjanmaata, joka on rakennettu tänne keskelle Helsinkiä, Senaatintorille. Haluan toivottaa teille kaikille Pop-Up Pohjanmaa tapahtumaan osallistuville menestyksekkäitä ja mukavia päiviä. Toivon, että helsinkiläiset ja muut pääkaupunkiseutulaiset sekä elinkeinoelämän edustajat että turistit löytävät tähän keitaaseen, jossa todella voi tuntea mitä Pohjanmaa tänä päivänä on ja nauttia kaikesta siitä mitä Pohjanmaalla on tarjottavanaan.

 

Bästa vänner.

Det är med stolthet jag idag ser det mini-Österbotten som byggts upp här i hjärtat av Helsingfors på Senatstorget. Jag önskar alla er som deltar i Pop-up Österbotten framgångsrika och roliga dagar här och jag hoppas att Helsingforsarna, invånarna i hela huvudstadsregionen, näringslivets representanter och turisterna, tar sig tid att för en stund landa i denna oas, där man på riktigt kan känna av vad Österbotten är idag, låta sig vederkvickas till kropp och själ och njuta av allt det goda Österbotten har att erbjuda.