Pressmeddelande: Henriksson lyfte stolt fram Österbottens starka näringsliv på Pop-up Österbotten

11.06.2015 kl. 09:29
-Landet befinner sig just nu i en djup ekonomisk svacka. Tillväxten är svag och utmaningarna för att få landets ekonomi i balans stora. För att svänga skutan Finland på rätt köl behövs hela landets insats. Det handlar om skapande av nya jobb, att kunna stärka förutsättningarna för våra företag att växa och utvecklas samt internationaliseras.

Svenska folkpartiet i Finland

Pressmeddelande från Pop-up Österbotten 11.6 2015

Publiceringsfritt genast

 

Henriksson lyfte stolt fram Österbottens starka näringsliv på Pop-up Österbotten

 

-Landet befinner sig just nu i en djup ekonomisk svacka. Tillväxten är svag och utmaningarna för att få landets ekonomi i balans stora. För att svänga skutan Finland på rätt köl behövs hela landets insats. Det handlar om skapande av nya jobb, att kunna stärka förutsättningarna för våra företag att växa och utvecklas samt internationaliseras. Att göra arbetsmarkanden mer flexibel. Att ta vara på den initiativrikedom som finns och de styrkor vi har i landets olika regioner, sade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) i sitt tal i samband med öppningen av Pop-up Österbotten evenemanget på Senatstorget i Helsingfors.

 

I Sipiläs regeringsprogram eftersträvas nu en sysselsättningsgrad på 72 %. Det är en bra målsättning med tanke på att vi idag ligger på 68 % i landet. Men det målet har vi faktiskt redan uppnått i Österbotten konstarerade Henriksson.

 

-Sysselsättningsgraden i vårt goda landskap ligger redan på den nivå som regeringen har som mål. Faktum är ju att vi är det landskap i landet som har den nästan bästa sysselsättningsgraden och den lägsta arbetslösheten. Därför kan man med gott samvete säga, att skulle hela landet se ut som Österbotten, ja då skulle vi inte ha så stora problem med landets ekonomi som vi har idag.

 

Det är därför mycket viktigt att de beslut som fattas på det nationella planet av regeringen är sådana att de kan fortsätta trygga förutsättningarna för att utveckla och stärka Österbotten påtalade Henriksson.

-Det ligger i själva verket i hela landets intresse. Fungerande trafikleder, flygfält, hamnar och järnväg, är A och O också för Österbottens fortsatta framgång.

 

Tilläggsuppgifter: Anna-Maja Henriksson 050-5122377