Österbotten visade sin styrka

19.06.2015 kl. 14:51
Senaste vecka intog Österbotten Senatstorget i Helsingfors. Under evenemanget Pop-up Österbotten, som pågick i dagarna tre fick helsingforsarna, turisterna och alla som hade vägarna förbi en enastående möjlighet att bekanta sig med vad landskapet Österbotten har att erbjuda. Arrangörerna uppskattade att evenemanget drog ca 100 000 besökare.

Österbotten visade sin styrka

Senaste vecka intog Österbotten Senatstorget i Helsingfors. Under evenemanget Pop-up Österbotten, som pågick i dagarna tre fick helsingforsarna, turisterna och alla som hade vägarna förbi en enastående möjlighet att bekanta sig med vad landskapet Österbotten har att erbjuda. Arrangörerna uppskattade att evenemanget drog ca 100 000 besökare.

Alla vet vi att vårt land just nu befinner sig i en djup ekonomisk svacka. Tillväxten är svag och utmaningarna för att få landets ekonomi i balans stora. För att svänga skutan Finland på rätt köl behövs hela landets insats. Det handlar om skapande av nya jobb, att kunna stärka förutsättningarna för våra företag att växa och utvecklas samt internationaliseras. Att göra arbetsmarkanden mer flexibel. Att ta vara på den initiativrikedom som finns och de styrkor vi har i landets olika regioner. I regeringen Sipiläs program eftersträvas en sysselsättningsgrad på 72 procent. Det är en bra målsättning. Idag ligger landet på 68 procent. Det är med arbete som vi ska jobba oss upp ur dalen. Och därvidlag kan Österbotten tjäna som exempel.

Sysselsättningsgraden i vårt goda landskap ligger nämligen redan på den nivå som regeringen har som mål, d.v.s. på 72 procent. Faktum är ju att vi är det landskap i landet som har den nästan bästa sysselsättningsgraden och den lägsta arbetslösheten i hela landet, bortsett från Åland. Därför kan vi också gott säga, att skulle hela landet se ut som Österbotten, ja då skulle vi inte ha så stora problem med landets ekonomi som vi har idag.

Men också därför är det så viktigt, att de beslut som fattas på det nationella planet är sådana att de kan fortsätta trygga förutsättningarna för att utveckla och stärka Österbotten vidare. Det ligger i själva verket i hela landets intresse. Fungerande trafikleder, flygfält, hamnar och järnväg, är A och O också för Österbottens fortsatta framgång. Riksväg 8 borde nu prioriteras högt.

Vi har ett otroligt fint näringsliv i landskapet, bestående av spetskunskap inom många områden. Energiklustret, båtklustret, livsmedels- och metallindustrin samt växthusnäringen i Sydösterbotten bara för att nämna några.

Pälsnäringen ska vi heller inte glömma.  Den sysselsätter tusentals och ger landet exportintäkter som vi så väl behöver. Låt mig också säga att jag har noterat en viss oro bland folket i Österbotten efter valet av SFP:s viceordförandetrio på partidagen.  Den oron är obefogad. SFP kommer att stå fast vid sin linje då det gäller pälsnäringen och fortsätta att verka för att näringen skall få må bra i vårt land.

Det har varit en omvälvande vår och en händelserik försommar. Själv har jag flyttat ut från Justitieministeriet till mitt gruppordföranderum i riksdagen. Vi har en aktiv och duktig riksdagsgrupp som kommer att synas och höras och som kommer att försvara de för oss viktiga värderingarna utgående från varje mänskas lika värde. Som kommer att jobba hårt för det svenska och- tvåspråkiga, internationella, öppna och företagarvänliga Finland. Slutligen, såhär inför den stundande sommarhögtiden.  Njut av ljuset, naturen och samvaron. Och kom ihåg flytvästen. Den är en billig livförsäkring. Glad midsommar till er alla!

 

Anna-Maja Henriksson

Riksdagsledamot

SFP