PRESSMEDDELANDE, 18.6 - Den svenskspråkiga arbetsrehabiliteringen vid Härmä Rehab bör fortsätta

18.06.2015 kl. 11:20
Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) oroar sig över framtiden för den svenskspråkiga arbetsrehabiliteringen i Härmä. Verksamheten i Härmä hotas av regeringen Sipiläs planer att slopa den s.k. AURA-rehabiliteringen.

Den svenskspråkiga arbetsrehabiliteringen vid Härmä Rehab bör fortsätta

Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) oroar sig över framtiden för den svenskspråkiga arbetsrehabiliteringen i Härmä. Verksamheten i Härmä hotas av regeringen Sipiläs planer att slopa den s.k. AURA-rehabiliteringen.

− Enheten i Härmä är den enda i landet som erbjuder arbetsrehabilitering på svenska. En nedkörning av verksamheten skulle betyda att svenskspråkiga inte längre får denna service på sitt modersmål. Det här är oacceptabelt. Regeringen bör nu bära sitt ansvar och se till att de språkliga rättigheterna förverkligas. Rehabiliteringen i Härmä bör tryggas, säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

− I regeringsprogrammet sägs det att rehabiliteringen ska förnyas. Därför är det ytterst märkligt att regeringen börjar med att dra undan mattan för den existerande verksamheten, säger Anna-Maja Henriksson.

Henriksson påminner att den arbetsrelaterade rehabiliteringen är en mycket kostnadseffektiv verksamhet. Enligt beräkningar som presenterats i offentligheten betalar två personer av tio som lyckas med sin arbetsrehabilitering tillbaka kostnaderna för servicen.

− Genom att öka välmående i arbetslivet kan samhället spara stora summor i framtiden. Att slopa AURA-stödet för arbetsrelaterad rehabilitering är därför mycket kortsiktig politik av regeringen, säger Anna-Maja Henriksson.

 

Tilläggsuppgifter:

Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson