Pressmeddelande 5.8.2015, Anna-Maja Henriksson - Fennovoima övertygar inte

05.08.2015 kl. 12:52
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson anser att statsrådet inte borde bevilja Fennovoima bygglov för det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki.

PRESSMEDDELANDE 5.8 2015

 

Anna-Maja Henriksson:

Fennovoima övertygar inte

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson anser att statsrådet inte borde bevilja Fennovoima bygglov för det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki.

- Processen att garantera Fennovoima ett inhemskt ägande på minst 60 procent har inte ingett förtroende. Projektets starka ryska dominans är också ifrågasatt i dagens geopolitiska läge. Det ryska inflytandet över finsk energiförsörjning borde inte bli större, säger Henriksson.

Hon understryker att beslutet inte handlar om bara energipolitik.

- Regeringen borde nu inte enbart se frågan ur energipolitisk synvinkel, utan ta ett totalansvar för vad som är landets fördel. När man gör en sådan helhetsbedömning är etableringen av Fennovoima, med alla dess konsekvenser, inte en bra lösning, säger Henriksson.

Statsrådet har för avsikt att ta ställning till Fennovoimas ansökan på torsdag.