PRESSMEDDELANDE 21.8 2015 - Henriksson öppnade dialog om Pyhäjoki i Sverige

21.08.2015 kl. 09:51
Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) besökte på fredagen Umeå och Robertsfors, på inbjudan av Centerpartiet i Sverige samt nätverket för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

PRESSMEDDELANDE 21.8 2015

Henriksson öppnade dialog

om Pyhäjoki i Sverige

 

Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) besökte på fredagen Umeå och Robertsfors, på inbjudan av Centerpartiet i Sverige samt nätverket för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

 

– Jag har stor förståelse för att Fennovoimas kärnkraftsetablering i Pyhäjoki väcker diskussion och reaktioner också på andra sidan Kvarken. Det är viktigt att beslutsfattarna i Finland också lyssnar på sina grannar i väst, säger Henriksson.

 

– Vi kan inte bortse från att vi geografiskt sett talar om en etablering som kommer nära våra svenska grannar på andra sidan Bottenviken, fastän beslutet om Fennovoima är i den finska regeringens och riksdagens händer.

 

Henrikssons centerpartistiska kollega från Sverige, riksdagsledamot Helena Lindahl välkomnar att det öppnas en granndialog kring kärnkraftsprojektet i Pyhäjoki.

 

– Ur vårt perspektiv bekymrar den tilltänkta placeringen på en helt ny etableringsort med allt vad det medför av ingrepp i naturen för att skapa ny infra. Därtill är vi berättigat tveksamma till huvudmannaskapet för den nya kärnkraftsanläggningen, säger Lindahl.

 

Henriksson framhåller att det ännu finns det många frågetecken kring projektet. En stor fråga som Fennovoima fortfarande inte presenterat någon lösning på gäller slutförvaringen av kärnavfallet.

– Finlands regering kan inte ge något slutligt byggnadslov innan den frågan är löst, säger Henriksson som är besviken på att regeringen valt att ge grönt ljus för Fennovoima att nu avancera med kärnkraftverksplanerna i Pyhäjoki.

 

– Regeringen borde inte enbart se på frågan ur en energipolitisk synvinkel, utan ta ett totalansvar för vad som är landets fördel, säger Henriksson.