PRESSMEDDELANDE 27.8 2015 - Expertgrupp synar skarvproblemet

27.08.2015 kl. 09:15
Jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen (C) tillsätter en expertgrupp som ska hitta en hållbar lösning på skarvproblemet i Finland. Det säger miljöministern i ett svar på ett skriftligt spörsmål av SFP-riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson, Mats Nylund, Mikaela Nylander och Stefan Wallin.

PRESSMEDDELANDE 27.8 2015

Expertgrupp synar skarvproblemet

Jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen (C) tillsätter en expertgrupp som ska hitta en hållbar lösning på skarvproblemet i Finland.

Det säger miljöministern i ett svar på ett skriftligt spörsmål av SFP-riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson, Mats Nylund, Mikaela Nylander och Stefan Wallin. SFP-ledamöterna hade i sitt spörsmål frågat vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att skyddsjakt av skarv ska kunna förverkligas på ett effektivt sätt.

I spörsmålet yrkas också på att EU:s fågeldirektiv ska ändras så att skarven kan bli jaktbart vilt i Finland.

Expertgruppen har av Tiilikainen fått en deadline till nästa sommar att komma fram med konkreta åtgärder. Expertgruppen ska behandla problematiken både med tanke på de skador fåglarna förorsakar, men även se saken ur skyddsperspektiv och utgående från EU-bestämmelserna.

– Att miljöministern tillsätter en expertgrupp visar klart att han är öppnare för skarvproblematiken än sin företrädare. Det är bra, säger Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska riksdagsgruppen som i flera år aktivt drivit på för att skarvproblemet i skärgården ska tas på allvar.

– Det som är viktigt att saken inte begravs i en arbetsgrupp, eftersom problemen finns här och nu, säger hon.

Länk till ärendets behandling och ministerns svar:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_104+2015.aspx