Uttalande: Utbildning och arbete ger framtidstro

03.09.2015 kl. 10:52

Svenska riksdagsgruppen kommer i sin alternativa budget att lägga fram förslag som visar att statsbudgeten kan byggas upp utan rejäla nedskärningar inom utbildning och innovation.

- Finlands viktigaste konkurrensfördel är en utbildad och kunnig befolkning. Därför har vi inte råd att köra ner vårt kunnande. Nedskärningar i utbildningen är nedskärningar i framtiden. Under 90-talets lågkonjuktur satsade man på framtiden, utbildning och forskning, trots att man sparade. Det här var klokt och det skapadeen framtidstro som lyfte vårt land. Nu gör regeringen precis tvärtom. Det här är kortsiktigt, fastslår svenska riksdagsgruppensordförande Anna-Maja Henriksson.

Svenska riksdagsgruppen kommer sin alternativa budget att lägga fram förslag som visar att statsbudgeten kan byggas upp utan rejäla nedskärningar inom utbildning och innovation. Svenska riksdagsgruppen efterlyser arbetsmarknadsreformer för att höja sysselsättningen.

- Många gånger målas arbetsmarknadsförändringar upp som enmotsättning mellan arbetstagare och arbetsgivare. I verklighetenhandlar det inte om motsättningar. Och skulle det göra det så är det i så fall en motsättning mellan dem som har jobb och dem som inte har det. Vi som har jobb måste tänka på dem som gårarbetslösa och därför måste vi som är i arbetslivet vara beredda att ge upp uppnådda fördelar till förmån för åtgärder som skapar jobb för de arbetslösa. Sjukkarens, semesterpeng, pekkasdagar, söndagsersättningar och röda dagar är några av de saker som vi måste vara beredda att diskutera. Det ekonomiska läget är allvarligt och vi har inte råd med heliga heliga kor i diskussionenom arbetsmarknaden, slår partiordförande Carl Haglund fast.