Sfp sågar jourförordning

12.11.2015 kl. 14:31
Det är viktigt för trovärdigheten i politiken att man också i handlingar visar var man står

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott tog i på tisdagen ställning till medborgarinitiativet om jourförordningen.  Anna-Maja Henriksson (SFP) motsatte sig utskottets linje, som bland annat betyder att förlossningsverksamheten i Borgå hotas. Endast KD förenade sig i Henrikssons avvikande åsikt.

Det visade det sig att varken SDP eller VF stödde Henrikssons ändringsförslag. Inte heller Sannfinländarna motsatte sig beslutet trots att de i sitt valprogram lovat att upphäva jourförordningen och trygga sjukhus och deras jourer i hela landet.

– Det är viktigt för trovärdigheten i politiken att man också i handlingar visar var man står, säger Henriksson.

 

I sitt ändringarförslag föreslår Henriksson att regeringen ändrar jourförordningen så att kravet på cirka 1000 förlossningar per år upphävs.

Henriksson kräver också att riksdagen skulle förutsätta att regeringen följer upp på vilket sätt medborgarnas likabehandling kan tryggas i praktiken, även då det gäller avståndet till närmaste förlossningssjukhus, samt på vilket sätt BB-stängningar påverkar städernas jämlika utvecklingsmöjligheter.

– Det finns all orsak att ifrågasatta den absoluta gränsen på 1000 förlossningar i jourförordningen. Hittills har ingen kunnat presentera statistik eller undersökningar som skulle bevisa att större sjukhus skulle vara mera patientsäkra än mindre förlossningssjukhus med exempelvis runt 800 förlossningar, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

 

Då avstånden mellan förlossningssjukhusen blir längre sänks samtidigt patientsäkerheten och risken för födslar längs vägarna ökar. Enligt THL har födslarna utanför förlossningssjukhus och på vägarna ökat mellan åren 2012-2014. Längre avstånd mellan förlossningssjukhusen sätter kvinnorna i en osäker och ojämlik ställning.

– Det tycks finnas en enighet bland övriga partier om att slakta jourande sjukhus och BB:n i hela landet. Det förvånar mig. Vill verkligen alla andra partier att avstånden till sjukhus ska öka, när vi vet att en lyckad behandling ofta beror på snabb tillgång till kvalitativ vård, undrar Henriksson.