Henriksson ser allvarligt på att Soini tillåts soloåka om Polen

19.01.2016 kl. 09:42
Henriksson framhåller att EU:s medlemsstater har förbundit sig till gemensamma värderingar och skyldigheter.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson anser att utrikesminister Timo Soini (Sannf) genom sitt agerande allvarligt rubbar de principer som har gällt för Finlands EU-politik.

Soini fortsatte på måndagen att ifrågasätta EU-kommissionens beslut att reagera på Polens inskränkningar i rättstaten och mediernas frihet.

Soini kritiserar kommissionen för att enbart tillspetsa situationen genom att tillgripa sitt tyngsta vapen. Kommissionen har startat en utredning om rättstatsläget i Polen.

Henriksson framhåller att EU:s medlemsstater har förbundit sig till gemensamma värderingar och skyldigheter.

– Finlands vedertagna linje har åtminstone hittills varit att aktivt inom EU förespråka och försvara rättsstatsprincipen. Därför är Soinis vaga linje ytterst förvånande, säger Henriksson.

Det är uppenbart att även i denna EU-fråga råder delade meningar inom regeringen. Henriksson frågar sig vilken regeringens linje egentligen är.

– Statsminister Sipilä, var står Finland gällande försvaret av rättsstatsprincipen inom EU? Det är vår gemensamma skyldighet att säga ifrån då grundläggande principer hotas, säger Anna-Maja Henriksson.