Ödesvecka för Kvarkenprojektet

13.02.2016 kl. 08:00
För statsministerpartiet gäller det att infria talen om att vi behöver skapa tillväxt och arbetsplatser. Något annat än ett Ja duger därför inte

Riksdagen har en arbetsdryg vårsession framför sig. Ekonomin, vårdreformen, arbetsmarknadsläget, utbildningen, flyktingkrisen och EU är några exempel på teman som kommer att vara aktuella.

För egen del hoppas jag också att det allt negativare samhällsklimatet skulle stämma till eftertanke hos såväl beslutsfattare som hos folket. Detta negativa samhällsklimat är inte bra för vårt land. Vi måste kunna bryta denna utveckling. Vi har en gemensam viktig uppgift, att få Finland på fötter igen och att skapa en positivare atmosfär. Här krävs nu ledarskap och tydliga signaler av regeringen!

I veckan hölls riksmötets öppningsdebatt där statsminister Sipilä redogjorde för regeringens politik under 2016. I debatten lyfte jag fram hur viktigt det är att regeringen håller fast vid tidigare gjorda överenskommelser, annars rubbas förtroendet. Tyvärr är det så att regeringen Sipilä nu backat i flera frågor som det gjordes beslut om under förra perioden. Som ett exempel kan nämnas vindkraftsstödet till Åland och samernas ställning i vårt land. Det är illa och förtroendet såväl på Åland som bland samerna har fått sig en ordentlig törn. Jag passade också på att lyfta fram Kvarkenprojektet och de oskäliga nedskärningarna inom utbildningssektorn.


Dessvärre är det också uppenbart att den centerledda regeringens centraliseringsiver fortsätter. Nu vill man slakta i tingsrättsnätverket, och det kommer att slå hårt mot tingsrätterna på de tvåspråkiga orterna.  Förslaget skulle bl.a. innebära en nedläggning av tingsrätterna i Borgå, Raseborg och Karleby samt tingsplatserna i Jakobstad, Kristinestad och Kimito. I komplicerade juridiska frågor är det särskilt viktigt att kunna garantera att medborgarna får service på sitt modersmål. Vi talar om en fundamentalt viktig grundprincip och medborgarnas likhet inför lagen. Det verkar uppenbart att någon ordentlig språkkonsekvensbedömning inte gjorts. Några större inbesparingar innebär reformen inte heller. Vi talar om kanske en till två miljoner på årsnivå, en pipa snus i statskassan.

Vad gäller Kvarken trafiken och Midway Alignement projektet blir nästa vecka avgörande. Finland och vår regering har helt enkelt inte råd att säga nej till detta projekt. Det handlar om att skapa tillväxt och arbetsplaster i vårt land och i Österbotten, att stärka handelskorridoren och förbindelserna till Sverige och Europa. Sveriges regering har tagit ett positivt beslut som skickas till Europeiska kommissionen.  Nu är det verkligen upp till bevis för vår regering. Vasa valkrets ledamöter har jobbat hårt tillsammans för att få regeringen med på noterna. Det gäller att se längre än till ring trean. För statsministerpartiet gäller det att infria talen om att vi behöver skapa tillväxt och arbetsplatser. Något annat än ett Ja duger därför inte.