Henriksson betonar YLEs oberoende roll: Vi ska inte gå Polens väg

24.02.2016 kl. 14:17
I detta utmanande samhällsklimat har YLE en allt viktigare uppgift i att se till att samhällsdebatten förs på ett kunskapsbaserat, sakligt och kunnigt plan

- YLEs främsta uppgift är att på lika villkor förse alla finländare med omfattande allmännyttiga innehållstjänster. Nu finns det en vilja att av diverse orsaker ändra på denna uppgift, och det utmanande ekonomiska läget fungerar som ett passligt svepskäl. Med händelserna i Polen i färskt minne är det oroväckande att se finländska politiker ifrågasätta vikten av ett oberoende public service-bolag, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

 

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet ska se över bredden, tillvägagångssätten samt finansieringen av YLEs public service-uppdrag. Därtill ska arbetsgruppen utvärdera YLEs roll på den inhemska mediemarknaden, dess betydelse för demokrati och yttrandefrihet samt en neutral samhällsbevakning.

 

- I detta utmanande samhällsklimat har YLE en allt viktigare uppgift i att se till att samhällsdebatten förs på ett kunskapsbaserat, sakligt och kunnigt plan. För att inte tala om att den allmännyttiga servicen också ska vara tillgänglig för dem som har svenska eller samiska som modersmål, avslutar Henriksson.

Svenska riksdagsgruppen träffade igår YLEs ledning, och diskuterade bland annat YLEs roll och uppgifter.