Fungerande trafikförbindelser är A och O

02.05.2016 kl. 10:59
Igen en gång får vi också påminna om att Bennäs station är hela Jakobstadsregionens station. Den betjänar en av landets mest exportinriktade regioner

Få saker väcker så mycket diskussion och känslor som dåliga vägar, försenade tåg och inhiberade flyg. Är det tillfälligt har vi ändå mera fördragsamhet. Men när det handlar om permanenta försämringar av förbindelser, av vägar som år efter år tillåts bli allt sämre, av helt indragna tåg och tåg som inte mera har tid att stanna, ja då är det slut på fördragsamheten. 

 

Under senaste tid har statsägda VR kämpat med sin ekonomi. Det har lett till att bolaget lagt om sin prispolitik och sett över sina tågavgångar. Det finns en viss förståelse för att VR måste se om sitt hus och minska underskottet. Men samtidigt är det ju så, att VR har ett synnerligen viktigt samhällsuppdrag. Att förse finländarna, passagerarna och näringslivet med fungerande tågförbindelser, så att vi kan ta oss från ort A till ort B på ett smidigt och miljövänligt sätt. Det får man inte glömma bort. I höst retade VR upp befolkningen bl.a. i Västnyland, med indragning av det s.k. Y-tåget från Helsingfors till Karis via Kyrkslätt. Där har situationen nu blivit näst intill ohållbar. Nu är det Österbottningarnas tur att få förhöjt blodtryck. VR har på kort tid dragit in morgontåget nio-tiden till Helsingfors och samtidigt dragit in kvällståget från Helsingfors. Därtill har inte sjuans morgontåg som kommer från Karleby tid att stanna, utan det åker förbi stationen i full fart. 

 

Hur var det nu egentligen? Var det inte så att vi plöjt ner över 600 miljoner € av skattebetalarnas pengar i grundförbättringen av Österbotten-banan från Seinäjoki till Uleåborg? Och var det inte så att vi nyligen fick se statsmakten satsa ca 12 miljoner € på Bennäs station, underfart och parkering? Ärligt talat, bästa VR, i riksdagen har vi inte tänkt att dessa infrastruktursatsningar görs, för att tågen sedan inte skall ha tid att stanna! Satsningarna har uttryckligen gjorts för att skapa mervärde för resenärerna, inte för att bestraffa dem med sämre service.


Igen en gång får vi också påminna om att Bennäs station är hela Jakobstadsregionens station. Den betjänar en av landets mest exportinriktade regioner, den skall jämföras med en station i en stad med närmare 50 000 invånare. I vilken annan stad av den storleken, gör man den här typen av service nedgradering, jag bara frågar. Vi står inte stillatigande och låter detta ske. Tvärtom. Tidigare kretsordförande för SFP i Österbotten startade ett namnupprop i måndags. I skrivande stund har det samlat ca 4000 underskrifter. Inkommande vecka kommer jag tillsammans med mina kolleger från regionen att uppvakta VR:s ledning i frågan. Tillsammans med befolkningen, näringslivet och kommunerna skall vi göra allt för att försöka få en förbättring till stånd. Dagsläget är helt enkelt inte acceptabelt.


När statsminister Sipilä talar om att hålla hela landet befolkat, ja då gäller det också att se till att grundförutsättningarna är i skick. Samma sak gäller målet att skapa fler arbetsplatser och idka en företagsvänlig politik. Då måste man se till att basinfrastukturen fungerar. Det må sen gälla hamnar, järnväg och tåg eller flygfält. För allt hänger ihop. Skall vi på riktigt värna om hela landet, ja då skall vi åtminstone se till att förbindelserna fungerar. Och då måste tåget ha tid att plocka upp fler passagerara. För det är väl ändå för passagerarna VR finns till. Att vi dessutom borde få en ändring på Bennäs stationsnamn har jag sagt förut. Men huvudsaken är att tågen stannar!