Henriksson och Blomqvist: Bevara de tvåspråkiga tingsrätterna!

12.05.2016 kl. 17:31
Henriksson och Blomqvist kräver en konsekvensbedömning av tingsrättsreformen ur de språkliga rättigheternas synvinkel.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Thomas Blomqvist träffade idag justitieminister Jari Lindström och krävde att tingsrätterna i bl.a. Borgå och Raseborg och sammanträdesplatsen i Jakobstad bevaras i den föreslagna tingsrättsreformen. Nästan hälften av de tingsrätter som föreslås stängas är tvåspråkiga.

- Tar man i beaktande de tvåspråkiga tingsrätternas betydelse för den svenskspråkiga befolkningen, står det klart att tingsrätterna i Borgå och Raseborg måste bevaras. I samband med reformen bör man se till att det dessutom finns ett tillräckligt antal domare och personal med kunskaper i svenska samt auskulteringsplatser för svenskspråkiga, säger tidigare justitieminister Henriksson.

Riksdagens grundlagsutskott har fastställt att en språklig konsekvensbedömning bör göras ifall administrativa ändringar kan påverka finländarnas möjligheter att få service på sitt eget språk. Henriksson och Blomqvist kräver en konsekvensbedömning av tingsrättsreformen ur de språkliga rättigheternas synvinkel.

- De potentiella inbesparingarna från reformen är ytterst små då det kommer till att balansera statsekonomin. Samtidigt är skadan som följer av att tingsrätterna avskaffas mångdubbel. Om alla föreslagna tingsrätter läggs ner blir avståndet till närmaste tingsrätt allt längre för den enskilde medborgaren. Det gör att medborgarnas rättsskydd blir olika beroende på var de bor. SFP:s skuggbudget visar att det går att spara på annat håll, säger Blomqvist.