Henriksson: Jourreformen är en katastrof

19.05.2016 kl. 14:53
Det är fullständigt förkastligt att Vasa centralsjukhus som erbjuder vård åt ca 100 000 svenskspråkiga inte skulle ha fullskalig dygnet runt jou
Svenska riksdagsgruppen fördömer regeringens beslut att avveckla Vasa centralsjukhus. Enligt regeringens förslag är Vasa centralsjukhus inte ett av de tolv sjukhus som har full dygnet runt jour i framtiden.

- Det är fullständigt förkastligt att Vasa centralsjukhus som erbjuder vård åt ca 100 000 svenskspråkiga inte skulle ha fullskalig dygnet runt jour. Den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten bör ha rätt att få service på sitt modersmål även i framtiden, säger Svenska riksdagsgruppen ordförande Anna-Maja Henriksson.

Regeringen presenterade idag sitt utkast till en reform av sjukhusens och hälsocentralernas jourverksamhet. Full dygnet jour föreslås framöver koncentreras till endast 12 sjukhus.

- Det är helt oacceptabelt att regeringen inte gjort en bedömning av de språkliga konsekvenserna, trots att vi i ett års tid och senast igår påmint dem om detta. Tydligen har man helt kallt valt att strunta i grundlagsutskottets mycket tydliga linje om att en konsekvensbedömning bör göras i en reform som denna. Att regeringen fullständigt struntar i medborgarnas grundläggande rättigheter är förkastligt, säger Henriksson.

- Förslaget är en katastrof för hela Finland.